xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc từ ngày 20/9/2021 đến 24/9/2021

Ngày 21-09-2021 - Lượt xem: 11

1. THỨ HAI 20/9/2021:

- 7h00  Trưởng ban nghỉ điều trị bệnh (hết tuần);

- 7h00 Các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 13h00 Các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

2. THỨ BA 21/9/20201:

- 7h00 Các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 13h00 Các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

3. THỨ TƯ 22/9/2021:

- 7h00 Các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 13h00 Các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

4. THỨ NĂM 23/9/2021:

- 7h00 Các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 13h00 Các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

5. THỨ SÁU 24/9/2021:

- 7h00 Các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 13h00 Các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan./.


Đang online: 1
Hôm nay: 1383
Đã truy cập: 269244
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.