xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc từ ngày 20/6-24/6/2022

Ngày 06-07-2022 - Lượt xem: 14

1. THỨ HAI 20/6/2022:

- 8h00 Trưởng ban họp UBND tỉnh tại phòng họp số 1 UB tỉnh;

- 7h00 các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 13h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc với BQT chùa Pô Thi Vol Vông ấp 4, xã Xà Phiên;

- 13h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc tại cơ quan.

2. THỨ BA 21/6/2022:

- 8h00 Trưởng ban dự Hội thảo do UBDT tổ chức tại thành phố Cần Thơ;

- 7h00 các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày).

3. THỨ TƯ 22/6/2022:

- 8h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban họp lãnh đạo ban (Trưởng, phó các phòng chuyên môn dự);

- 13h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc với BQT chùa A Ra Nhứt ấp Long An A, TT Cái Tắc;

- 13h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc tại cơ quan.

4. THỨ NĂM 23/6/2022:

- 7h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc tại cơ quan;

- 7h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc với BQT chùa Út Đông Men Chey ấp 7 xã Lương Nghĩa;

- 13h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

5 . THỨ SÁU 24/6/2022:

- 7h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày).


Đang online: 10
Hôm nay: 1277
Đã truy cập: 694121
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.