xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc từ ngày 18/10-22/10/2021

Ngày 28-10-2021 - Lượt xem: 11

1. THỨ HAI 18/10/2021:

- 7h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc tại cơ quan (cả ngày);

- 8h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) đi công tác huyện Long Mỹ (đ/c Bình cùng đi);

- 14h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) đi công tác thành phố Vị Thanh (đ/c Bình cùng đi).

2. THỨ BA 19/10/2021:

- 7h00 Trưởng ban đi công tác huyện Long Mỹ;

- 7h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc tại cơ quan (cả ngày);

- 7h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc tại cơ quan;

- 13h30 Trưởng ban đi công tác huyện Châu Thành A;

- 14h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) họp thẩm tra của Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh tại phòng khánh tiết VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.

3. THỨ TƯ 20/10/2021:

- 7h30 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc tại cơ quan (cả ngày);

- 7h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) đi công tác huyện Châu Thành A;

- 13h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) đi công tác TP Ngã Bảy.

4. THỨ NĂM 21/10/2021:

- 7h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày);

5. THỨ SÁU 22/10/2021:

- 7h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày);


Đang online: 2
Hôm nay: 1448
Đã truy cập: 280350
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.