xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc từ ngày 13/9/2021 đến 17/9/2021

Ngày 14-09-2021 - Lượt xem: 28

1. THỨ HAI 13/9/2021:

- 7h00  Trưởng ban nghỉ điều trị bệnh (hết tuần);

- 7h00 Các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 13h00 Các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

2. THỨ BA 14/9/20201:

- 7h00 Các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 13h00 Các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

3. THỨ TƯ 15/9/2021:

- 7h00 Các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 13h00 Các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

4. THỨ NĂM 16/9/2021:

- 7h00 Các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 13h00 Các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

5. THỨ SÁU 17/9/2021:

- 7h00 Các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 13h00 Các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan./.


Đang online: 4
Hôm nay: 2502
Đã truy cập: 1658561
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.