xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc từ ngày 13/6/2022 đến ngày 19/6/2022

Ngày 10-06-2022 - Lượt xem: 15

(cập nhật lần cuối lúc 15:05 ngày 16/6/2022)

THỨ HAI   13/6

           - Đ/c Sỹ học lớp Trung cấp Lý Luận Chính trị. Điểm tại trường chính trị tỉnh (đến 02 ngày)

        - 07 giờ 00’ Đ/c Hiếu, Hà tiếp tục tham gia lớp huấn luyện tự vệ cơ quan năm 2022. Điểm khai giảng tại Hội trường Ban CHQS tp Vị Thanh, địa điểm huấn luyện tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Hậu Giang. (Đến ngày 14/06/2022)

       - 13 giờ 30’ Đ/c Loan (PGĐ), Hải (TP.XTTM) họp về chuẩn bị Nội dung – Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022. Điểm tại phòng họp Sở. (Đ/c Hải (TP.XTTM chuẩn bị nội dung))

THỨ BA   14/6

- Đ/c Loan (PGĐ) học cao cấp LLCT. Điểm tại Trường chính trị tỉnh. (hết tuần)

THỨ TƯ   15/6

           - Đ/c Thắm học lớp Trung cấp Lý Luận Chính trị. Điểm tại trường chính trị tỉnh (03 ngày)

         -  6 giờ 00’ Đ/c  Kế Hà đi bắn đạn thật. Điểm tại Trung đoàn 114, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy.

THỨ NĂM   16/6

           - Đ/c Trần Thanh Điền, Thùy Ngân học lớp Trung cấp Lý Luận Chính trị. Điểm tại trường chính trị tỉnh (02 ngày)

        - Huỳnh Văn Toàn hỗ trợ triển khai mô hình thí điểm Chợ 4.0 - thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022. Điểm tại Chợ Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

          - 15 giờ 00’ Tất cả cán bộ, viên chức vệ sinh dụng cụ, thiết bị đồ đạc chuẩn bị  Hội nghị xúc tiến đầu tư. Điểm tại Trung tâm.

THỨ  SÁU  17/6 -

          - Giám đốc, Đ/c Trường (PGĐ) làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ 00’ Đ/c Nghiêm họp về việc triển khai thực hiện mô hình thí điểm Chợ 4.0 - thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022. Điểm tại phòng họp Sở.

- 8 giờ 00’ Đ/c Như (PTP.TTHL), Việt (PTP.TV), Thư,  Khương, Tuyền, Thân, Nhàn, Thơ, Đạt, Thành tập huấn lưu trữ danh mục hồ sơ điện tử trên phần mềm QLVB. Điểm tại Hội trường Sở. (Lưu ý: Các Đ/c tham gia mang theo laptop để thao tác thực hiện).

- 14 giờ 00’ Giám đốc họp Ban Thường vụ. Điểm tại phòng họp Sở.

THỨ BẢY  18/6

       - 07 giờ 30’ Đ/c Giang, Thân, Diễm Ngân tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2022. Điểm tại trường chính trị tỉnh. (02 ngày)


Đang online: 6
Hôm nay: 1833
Đã truy cập: 703453
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.