xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc từ ngày 11/4-15/4/2022

Ngày 18-04-2022 - Lượt xem: 5

1. THỨ HAI 11/4/2022:

- Nghỉ bù

2. THỨ BA 12/4/2022:

- 7h00  Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 7h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) họp HĐND tỉnh khóa X kỳ họp thứ 6 tại HT UBND tỉnh;

- 13h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc tại cơ quan;

- 8h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) đi thăm, chúc tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2022 chùa ấp Tân Phú TT Cái Tắc;

-9h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) đi thăm, chúc tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2022 chùa ấp 4A, TT Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A;

- 10h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) đi thăm, chúc tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2022 chùa ấp Thị Tứ, TT Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A;

3. THỨ TƯ 13/4/2022:

- 7h30 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban họp mặt tết Chôl Chnăm Thmây 2022;

- 13h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

4. THỨ NĂM 14/4/2022:

- 7h30 Trưởng ban họp Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Hậu Giang;

- 13h00 Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 8h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) đi thăm, chúc tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2022 chùa ấp 4 xã Vị Bình, huyện Vị Thủy

- 10h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) đi thăm, chúc tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2022 chùa ấp Long An A, TT Cái Tắc;

- Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) nghỉ tết;

- 7h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) đi thăm, chúc tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2022 chùa huyện Long Mỹ(đ/c Lâm cùng đi);

- 13h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc với Sở VHTT&DL tại Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh.

5. THỨ SÁU 15/4/2022:

- 7h00 Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày);

-  Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) nghỉ tết;

- 8h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) dự phiên giải trình “việc thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024 tại nhà hát trung tâm kỹ thuật đài PTTH Hậu Giang;

- 13h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc tại cơ quan.


Đang online: 1
Hôm nay: 2750
Đã truy cập: 557062
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.