xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc số 70 (Điều chỉnh lần 3) của BGĐ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022

Ngày 26-05-2022 - Lượt xem: 12

 

     

LỊCH LÀM VIỆC

Ban Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang

                                                        từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022 (điều chỉnh lần 3)

                                     

1. Thứ hai, ngày 23/5/2022

- 07 giờ 30 phút: Ban Giám đốc làm việc tại Trung tâm

- 08 giờ 15 phút: Giám đốc rà soát kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao chưa hoàn thành (Phòng HC-TH chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng làm việc của Giám đốc.

- 09 giờ 00 phút: Ban Giám đốc rà soát hồ sơ thủ tục và tiến độ đo đạc một số dự án (Phòng KT&TTĐĐ chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng họp số 1 của Trung tâm.

- 10 giờ 00 phút: Giám đốc hội ý cùng Ban Thường vụ Đảng ủy Sở TN&MT. Địa điểm: Phòng họp số 02 Sở TN&MT.

- 14 giờ 00 phút: Giám đốc cùng Ban Thường vụ Đảng ủy Sở TN&MT tiếp và làm việc với Phó Chủ tịch Thường trực Trương Cảnh Tuyên. Địa điểm: Phòng họp số 01 Sở TN&MT.

- 13 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Trần Văn Huấn làm việc tại Trung tâm

- 14 giờ 00 phút: Phó Giám đốc Ngô Thị Linh Thy làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hậu Giang về việc thanh toán chi phí giải phóng mặt bằng thuộc dự án Đường giao thông Khu Công nghiệp Sông Hậu giai đoạn 1, huyện Châu Thành (Phòng KH-TC liên hệ chuẩn bị nội dung và cùng dự). Địa điểm: tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hậu Giang.

2. Thứ ba, ngày 24/5/2022

- 08 giờ 00 phút: Giám đốc rà soát giá đất cụ thể liên quan đến các dự án: Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025; Dự án Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng; Dự án Đường tỉnh 929 (đoạn từ Đường tỉnh 931B đến Quốc lộ 61); Dự án Đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (làm việc cả ngày; Phòng KT&TTĐĐ, BT&GPMB chuẩn bị nội dung và cùng tham dự). Địa điểm: Phòng làm việc của Giám đốc.

- 07 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Trần Văn Huấn làm việc tại Trung tâm; Phó Giám đốc Ngô Thị Linh Thy làm việc tại Trung tâm (cả ngày).

- 13 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Trần Văn Huấn cùng Lãnh đạo Sở TN&MT làm việc với UBND huyện Phụng Hiệp (Phòng BT&GPMB, QL&PTQĐ chuẩn bị các nội dung vướng mắc các dự án lên quan đến huyện Phụng Hiệp, các nội dung huyện Phụng Hiệp đăng ký làm việc và cùng tham dự). Điạ điểm: Phòng họp số 01 Sở TN&MT.

3. Thứ tư, ngày 25/5/2022

- 07 giờ 30 phút: Giám đốc làm việc tại Trung tâm

- 07 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Trần Văn Huấn, Phó Giám đốc Ngô Thị Linh Thy làm việc tại Trung tâm (cả ngày)

- 07 giờ 30 phút: Phòng Bồi thường và GPMB thay Lãnh đạo Trung tâm dự họp rà soát Phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Phạm Văn Lạc bị ảnh hưởng dự án Cầu dân sinh Đông Phước; dự án đường ô tô về trung tâm xã Phú Hữu; dự án Trụ sở làm việc kết hợp Nhà văn hóa đa năng Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh. Địa điểm Phòng Khánh tiết UBND huyện Châu Thành.

- 08 giờ 00 phút: Phòng BT&GPMB thay Lãnh đạo Trung tâm làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang về việc vận động hộ dân bàn giao mặt bằng các dự án tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1. Địa điểm: Tập trung tại KCN Tân Phú Thạnh sau đó xuống nhà hộ dân. Địa điểm tại hộ dân.

- 13 giờ 30 phút: Giám đốc họp Sở TN&MT rà soát giá đất cụ thể liên quan đến các dự án: Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025; Dự án Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng; Dự án Đường tỉnh 929 (đoạn từ Đường tỉnh 931B đến Quốc lộ 61); Dự án Đường cao tốc - Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (Phòng KT&TTĐĐ, BT&GPMB chuẩn bị nội dung và cùng tham dự). Địa điểm: Phòng họp số 01 Sở TN&MT.

4. Thứ năm, ngày 26/5/2022

- 07 giờ 30 phút: Ban Giám đốc làm việc tại Trung tâm.

- 09 giờ 30 phút: Giám đốc dự buổi làm việc của Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn từ thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng (Phòng KT&TTĐĐ chuẩn bị nội dung và cùng tham dự). Địa điểm: Phòng họp số 02 UBND tỉnh.

- 08 giờ 30 phút: Phòng BT&GPMB thay Lãnh đạo Trung tâm làm việc với Ban QLDA ĐTXD Công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang về việc xác định thời gian hộ ông Nguyễn Văn Lũy đào ao nuôi cá trong phạm vi thiết kế dự án: Đường tỉnh 931 (đoạn từ xã Vĩnh Viễn đến cầu Xẻo Vẹt). Địa điểm: Tại thửa đất hộ ông Nguyễn Văn Lũy ngụ tại Ấp 12, Thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

- 14 giờ 00 phút: Giám đốc, Phó Giám đốc Ngô Thị Linh Thy làm việc với BQLDA Điện lực Miền Nam về hồ sơ quyết toán chi phí thực hiện bồi thường, chi phí bảo vệ thi công trong công tác giải phóng mặt bằng công trình trạm 110kV Châu Thành 2 và đường dây Châu Thành 2 - Trạm 220kV Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và công tác giải phóng mặt bằng công trình đường dây 110kV Long Mỹ - Mỹ Tú trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Địa điểm: Phòng họp số 01 của Trung tâm.

- 13 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Trần Văn Huấn làm việc tại Trung tâm

5. Thứ sáu, ngày 27/5/2022

- 08 giờ 00 phút: Giám đốc nghe báo cáo tình hình GPMB và đầu tư xây dựng Khu tái định cư thị trấn Cây Dương phục vụ công trình Đường dây 500kV Nhiệt điện Long Phú - Ô Môn (Phòng BT&GPMB, QL&PTQĐ chuẩn bị nội dung báo cáo). Địa điểm: Phòng họp số 01 của Trung tâm.

- 08 giờ 00 phút: Phó Giám đốc Trần Văn Huấn làm việc với Ban QLDA ĐTXD Công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang về việc giải quyết các vướng mắt thủ tục về thoả thuận phương án di dời lưới điện các công trình giao thông và nông nghiệp do Ban làm chủ đầu tư (P. KT&TTĐ Đ chuẩn bị nội dung và cùng dự). Địa điểm: Phòng họp số 06 UBND tỉnh.

- 08 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Ngô Thị Linh Thy, dự họp về việc thực hiện kết luận của đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang về tình hình thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực V (Phòng HC-TH phối hợp phòng QL&PTQĐ chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng họp số 1, Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30 phút: Giám đốc họp UBND huyện Châu Thành A rà soát tình hình giải phóng mặt bằng Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1 và Khu dân cư nông thôn, tái định cư xã Tân Phú Thạnh (mời TTPTQĐ Châu Thành A, Phòng BT&GPMB phối hợp chuẩn bị nội dung tham dự). Địa điểm: UBND huyện Châu Thành A.

- 13 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Trần Văn Huấn, Phó Giám đốc Ngô Thị Linh Thy làm việc tại Trung tâm.

Ghi chú: Lịch làm việc hàng tuần thay giấy mời./.


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 1
Hôm nay: 1657
Đã truy cập: 553570
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.