xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịcht (từ ngày 23/5 đến 27/5/2022)

Ngày 20-05-2022 - Lượt xem: 42

 

THỨ HAI             23/5

 

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Họp giao ban tuần. Mời Trưởng các phòng, Văn phòng, Trung tâm, đ/c Trung, Quỹ HTPT HTX cùng dự. Điểm tại Phòng họp Cơ quan.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

THỨ BA               24/5

 

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

-13 giờ 30, Chủ tịch dự Họp tổ xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (Lịch UBND tỉnh).

 

THỨ TƯ           25/5

 

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Chủ tịch dự Họp BCĐ xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh. Điểm phòng họp số 1 UBND tỉnh (Lịch UBND tỉnh).

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân dự Họp chuẩn bị Hội nghị chuyển đổi số khu vực phía nam. Điểm phòng họp số 3 UBND tỉnh (Lịch UBND tỉnh).

 

THỨ NĂM                     26/5

 

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Chủ tịch dự Cà phê doanh nhân. Điểm tại Khu Hồ Bơi, Nhà khách Bông Sen.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Chủ tịch dự Họp Tỉnh ủy. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

 

THỨ SÁU                      27/5

 

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Đối thoại các HTX phi nông nghiệp. Điểm tại Phòng họp Cơ quan.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LLV Tuần 21.doc_20220521183333.doc

Đang online: 2
Hôm nay: 94
Đã truy cập: 552008
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.