xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch từ ngày 20/9 đến 24/9/2021 điều chỉnh lần 2 (22/9/2021)

Ngày 22-09-2021 - Lượt xem: 22

 

THỨ HAI            20/9

 

- 7 giờ, Chủ tịch làm việc trực tuyến tại nhà, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

- 8 giờ, Các Phó Chủ tịch họp giao ban tuần 38 . Nội dung: Sắp lịch làm việc tuần tiếp theo và triển khai các văn bản, rà soát những nội dung cần xin ý kiến chỉ đạo. Mời đại diện lãnh đạo các phòng, văn phòng, UBKT cùng dự. Điểm tại Phòng họp Cơ quan. (Giao Văn Phòng chuẩn bị hậu cần, thư ký cuộc họp).

 

- 13 giờ, Chủ tịch làm việc trực tuyến tại nhà, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

THỨ BA              21/9

 

- 7 giờ, Chủ tịch làm việc trực tuyến tại nhà, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

- 13 giờ, Chủ tịch làm việc trực tuyến tại nhà, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

THỨ TƯ              22/9

 

- 7 giờ, Chủ tịch làm việc trực tuyến tại nhà, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên dự làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chuẩn bị nội dung theo Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

 

- 13 giờ, Chủ tịch làm việc trực tuyến tại nhà, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

- 14 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên dự Tập huấn trực tuyến về xác định chiến lược cho Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã (do DRGV tổ chức).

 

- 14 giờ,  Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân dự họp đề xuất, lựa chọn cá nhân, tập thể, cơ quan, hợp tác xã có thành tích điển hình, nổi bật trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Điểm tại phòng họp số 01 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang.

 

THỨ NĂM          23/9

 

- 7 giờ, Chủ tịch làm việc trực tuyến tại nhà, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

- 8 giờ, Chủ tịch dự họp trực tuyến Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN: Đề tài “Nghiên cứu quy trình quản lý bệnh tổng hợp trên lươn đồng ương giống và nuôi thương phẩm ở Hậu Giang”.

 

- 13 giờ, Chủ tịch làm việc trực tuyến tại nhà, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

- 14 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên dự Tập huấn trực tuyến về xác định chiến lược cho Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã (do DRGV tổ chức).

 

THỨ SÁU           24/9

 

- 7 giờ, Chủ tịch làm việc trực tuyến tại nhà, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

- 8 giờ, Chủ tịch dự họp trực tuyến Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN: Đề tài “Xây dựng mô hình sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao theo hướng hữu cơ tại Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hậu Giang”.

 

- 13 giờ, Chủ tịch làm việc trực tuyến tại nhà, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên tiếp cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV và trước Kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Điểm tại Phòng họp trực tuyến Tỉnh ủy.

 

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LLV Tuần 38 (BSL2).doc_20210922105148.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 597
Đã truy cập: 169883
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.