xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch từ ngày 20/9 đến 24/9/2021 (17/9/2021)

Ngày 17-09-2021 - Lượt xem: 26

 

THỨ HAI            20/9

 

- 7 giờ, Chủ tịch làm việc trực tuyến tại nhà, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

- 8 giờ, Các Phó Chủ tịch họp giao ban tuần 38 . Nội dung: Sắp lịch làm việc tuần tiếp theo và triển khai các văn bản, rà soát những nội dung cần xin ý kiến chỉ đạo. Mời đại diện lãnh đạo các phòng, văn phòng, UBKT cùng dự. Điểm tại Phòng họp Cơ quan. (Giao Văn Phòng chuẩn bị hậu cần, thư ký cuộc họp).

 

- 13 giờ, Chủ tịch làm việc trực tuyến tại nhà, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

THỨ BA              21/9

 

- 7 giờ, Chủ tịch làm việc trực tuyến tại nhà, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

- 13 giờ, Chủ tịch làm việc trực tuyến tại nhà, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

THỨ TƯ              22/9

 

- 7 giờ, Chủ tịch làm việc trực tuyến tại nhà, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên dự làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chuẩn bị nội dung theo Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

 

- 13 giờ, Chủ tịch làm việc trực tuyến tại nhà, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

THỨ NĂM          23/9

 

- 7 giờ, Chủ tịch làm việc trực tuyến tại nhà, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

- 8 giờ, Chủ tịch dự Hội thảo trực tuyến về xây dựng Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã (do DRGV tổ chức)

 

- 13 giờ, Chủ tịch làm việc trực tuyến tại nhà, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

THỨ SÁU           24/9

 

- 7 giờ, Chủ tịch làm việc trực tuyến tại nhà, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

- 8 giờ, Chủ tịch dự Hội thảo trực tuyến về xây dựng Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã (do DRGV tổ chức)

 

- 13 giờ, Chủ tịch làm việc trực tuyến tại nhà, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LLV Tuần 38.doc_20210919161822.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 1348
Đã truy cập: 171876
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.