xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 30/5 đến 04/6/2022 (Điều chỉnh, bổ sung lần 4)

Ngày 27-05-2022 - Lượt xem: 444

THỨ HAI: NGÀY 30/5/2022

- 07 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch Chào cờ. Điểm tại UBND huyện;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự khai mạc Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022; Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị và Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Điểm tại Hội trường UBND huyện (theo lịch Huyện ủy);

- 08 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự hội ý các Thường trực nghe báo cáo tiến độ thực hiện Đề án “Hậu Giang Xanh” và kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 26/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng cùng dự, các ngành chuẩn bị nội dung báo cáo. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 08 giờ 30 phút, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp Trung tâm PTQĐ tỉnh, Ban Quản lý Dự án công trình GT-NN khảo sát thực địa đối với phần đất bị ảnh hưởng mố dạ cầu đối với 2 hộ dân: Lê Quốc Mến và Đoàn Văn Vinh, ngụ ấp 9 xã Lương tâm (ảnh hưởng dự án đường tỉnh 931). Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thường trực UBND xã Lương Tâm cùng đi. Điểm tập trung tại nhà ông Lê Quốc Mến, ấp 9, xã Lương Tâm;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch làm việc tại cơ quan;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ cùng với Ban Quản lý dự án đầu tư và Xây dựng huyện đi khảo sát Khu xây dựng trụ sở Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: NGÀY 31/5/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp giữa năm HĐND 3 cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Mời lãnh đạo Phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính-Kế hoach, Lao động TB&XH, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra, Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Chi cục Thi hành án, Trung tâm PTQĐ, Chi cục Thuế Khu vực II, Bảo hiểm xã hội, Văn phòng đăng ký đất đai, Điện Lực, Trung tâm Y tế cùng đi. Điểm tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Thuận Hưng;

- 06 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Lễ Mittinh, diễu hành hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần Lễ Quốc gia không khói thuốc lá (25/5-31/5/2022). Điểm tại Công viên Xà No, thành phố Vị Thanh;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp giữa năm HĐND 3 cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Mời lãnh đạo Phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính-Kế hoach, Lao động TB&XH, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra, Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Chi cục Thi hành án, Trung tâm PTQĐ, Chi cục Thuế Khu vực II, Bảo hiểm xã hội, Văn phòng đăng ký đất đai, Điện Lực, Trung tâm Y tế cùng đi. Điểm tại Hội trường UBND xã Vĩnh Viễn A;

- 09 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghe Phòng Nông nghiệp báo cáo tiến độ các công trình xây dựng cơ bản. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp giữa năm HĐND 3 cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Mời lãnh đạo Phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính-Kế hoach, Lao động TB&XH, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra, Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Chi cục Thi hành án, Trung tâm PTQĐ, Chi cục Thuế Khu vực II, Bảo hiểm xã hội, Văn phòng đăng ký đất đai, Điện Lực, Trung tâm Y tế cùng đi. Điểm tại Hội trường UBND xã Vĩnh Thuận Đông;

- 14 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự công bố Quyết định thanh tra. Mời lãnh đạo: Phòng Văn hóa và Thông tin, Tư pháp, Lao động TB&XH, Công an, Văn phòng HĐND và UBND; Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, Cán bộ phụ trách Tư pháp, văn hóa, lao động TB&XH xã, thị trấn: Vĩnh Viễn A, Vĩnh Viễn cùng dự. Điểm tại Hội trường trực tuyến Công an tỉnh;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp giữa năm HĐND 3 cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Mời lãnh đạo Phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính-Kế hoach, Lao động TB&XH, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra, Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Chi cục Thi hành án, Trung tâm PTQĐ, Chi cục Thuế Khu vực II, Bảo hiểm xã hội, Văn phòng đăng ký đất đai, Điện Lực, Trung tâm Y tế cùng đi. Điểm tại Hội trường UBND thị trấn Vĩnh Viễn;

- 14 giờ, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm cho Đ/c Trưởng Phòng Nội vụ dự công bố Quyết định Thanh tra và nghe đơn vị báo cáo theo Đề cương của Đoàn Thanh tra. Mời đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Thường trực UBND xã, thị trấn cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm cho Đ/c Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện cùng Bí thư Huyện ủy tiếp dân định kỳ. Mời đại diện Phòng Nội vụ; Thường trực UBND xã Vĩnh Thuận Đông (giao UBND xã mời hộ dân). Điểm tại Trụ sở Ban Tiếp công dân huyện.

THỨ TƯ: NGÀY 01/6/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2022. Điểm tại Sở Chỉ huy Trung đoàn 3, Sư đoàn 330, Phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Vị Thủy;

- 09 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp Hội đồng chính sách huyện Long Mỹ (theo Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 04/3/2022). Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải khảo sát ngoài thực địa và đóng góp ý kiến hướng xử lý đối với việc xây dựng hàng rào (Công trình xây dựng Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Long Mỹ). Mời Lãnh đạo: Sở Xây dựng, Tòa án nhân dân tỉnh, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý Dự án ĐT&XD cùng đi. Điểm tại công trình xây dựng Trụ sở Tòa án nhân dân huyện;

- 08 giờ 30 phút, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm Đ/c Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch dự họp quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021. Mời lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2, Sở Tài chính;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân huyện. Mời Thành viên Đoàn công tác liên ngành (theo Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 15/3/2022); Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn cùng dự, Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

- 14 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự họp tình hình thực hiện và giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; nhu cầu Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (vốn ngân sách trung ương). Mời lãnh đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch, Ban Quản lý Dự án ĐT&XD cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

THỨ NĂM: NGÀY 02/6/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp giữa năm HĐND 3 cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Mời lãnh đạo Phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính-Kế hoạch, Lao động TB&XH, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra, Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Chi cục Thi hành án, Trung tâm PTQĐ, Chi cục Thuế Khu vực II, Bảo hiểm xã hội, Văn phòng đăng ký đất đai, Điện Lực, Trung tâm Y tế cùng đi. Điểm tại Hội trường UBND xã Lương Nghĩa;

- 07 giờ 30 phút, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm cho Đ/c Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp giữa năm HĐND 3 cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Mời lãnh đạo Phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính-Kế hoạch, Lao động TB&XH, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra, Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Chi cục Thi hành án, Trung tâm PTQĐ, Chi cục Thuế Khu vực II, Bảo hiểm xã hội, Văn phòng đăng ký đất đai, Điện Lực, Trung tâm Y tế cùng đi. Điểm tại Hội trường UBND xã Thuận Hòa;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự họp Ban Chỉ đạo thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022. Mời lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch UBND tỉnh);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp giữa năm HĐND 3 cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Mời lãnh đạo Phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính-Kế hoạch, Lao động TB&XH, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra, Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Chi cục Thi hành án, Trung tâm PTQĐ, Chi cục Thuế Khu vực II, Bảo hiểm xã hội, Văn phòng đăng ký đất đai, Điện Lực, Trung tâm Y tế cùng đi. Điểm tại Hội trường UBND xã Lương Tâm;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp giữa năm HĐND 3 cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Mời lãnh đạo Phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính-Kế hoạch, Lao động TB&XH, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra, Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Chi cục Thi hành án, Trung tâm PTQĐ, Chi cục Thuế Khu vực II, Bảo hiểm xã hội, Văn phòng đăng ký đất đai, Điện Lực, Trung tâm Y tế cùng đi. Điểm tại Hội trường UBND xã Xà Phiên;

- 15 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải cùng Thường trực UBND tỉnh về báo cáo công tác chuẩn bị Hội thảo “Tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển vào lĩnh vực công nghiệp”. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (theo lịch UBND tỉnh);

- 13 giờ 30 phút, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm cho Đ/c Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện cùng Bí thư Huyện ủy tiếp dân định kỳ. Mời đại diện Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Tư pháp, Tòa án nhân dân; Thường trực UBND xã Vĩnh Thuận Đông (giao UBND xã mời ông Tô Văn Chính). Điểm tại Trụ sở Ban Tiếp công dân huyện;

- 13 giờ 30 phút, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm Đ/c Trưởng Phòng Tư pháp dự họp triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Mời lãnh đạo Công an huyện cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở Tư pháp.

THỨ SÁU: NGÀY 03/6/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai và sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy. Điểm tại Hội trường UBND huyện (cả ngày).

THỨ BẢY: NGÀY 04/6/2022

07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2022. Mời Ủy ban MTTQVN huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự. Điểm tại xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh (theo lịch UBND tỉnh)./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lịch tuần 30-5-04-6 dc lần 4.docx_20220603091040.docx

Tin cùng chuyên mục

Đang online: 1
Hôm nay: 1669
Đã truy cập: 703289
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.