xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 27/6 đến 02/7/2022 (Điều chỉnh, bổ sung lần 5)

Ngày 24-06-2022 - Lượt xem: 159

THỨ HAI: NGÀY 27/6/2022  

          - 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự hội ý các thường trực. Mời Giám đốc Trung tâm Y tế huyện chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 09 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự họp Thường trực Huyện ủy. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự họp triển khai kế hoạch diễn tập chiến đấu xã Thuận Hòa và xã Xà Phiên trong KVPT năm 2022. Điểm tại phòng họp Ban Chỉ huy Quân sự huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra các điểm trường đạt chuẩn trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng đi. Điểm tập trung tại Trường THCS Trương Tấn Lập;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghe báo cáo về danh mục và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp tỉnh. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

THỨ BA: NGÀY 28/6/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh. Điểm tại phòng họp Huyện ủy;

- 09 giờ, Đ/c Chủ tịch làm việc với cán bộ Hưu trí. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với Đảng ủy xã Vĩnh Viễn A. Mời Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. Điểm tại Hội trường UBND xã Vĩnh Viễn A;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan;

- 07 giờ 30 phút, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm cho Đ/c Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin dự Khai mạc Hội thi “Tìm hiểu kiến thức công tác gia đình, bình đẳng giới và trật tự, an toàn giao thông” tỉnh Hậu Giang năm 2022. Điểm tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang;

- 08 giờ, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm cho Đ/c Trưởng Phòng Lao động TB&XH dự diễn đàn “Phụ nữ Hậu Giang thời kỳ công nghệ số” và trao giải Cuộc thi ảnh “Phụ nữ Hậu Giang xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” năm 2022. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo tỉnh Hậu Giang;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự họp góp ý Dự thảo Báo cáo. Mời lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ban Tiếp Công dân, Công an huyện, Phòng Nội vụ, Kinh tế và Hạ tầng, Thanh tra; Chủ tịch UBND xã, thị trấn: Vĩnh Viễn, Lương Nghĩa cùng dự (Thanh tra chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 14 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Họp mặt kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và tổng kết Hội thi “Tìm hiểu kiến thức công tác gia đình, bình đẳng giới và trật tự, an toàn giao thông” tỉnh Hậu Giang năm 2022. Điểm tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang.

THỨ TƯ: NGÀY 29/6/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch tiếp dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở Ban tiếp công dân huyện;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Đại hội Cựu chiến binh huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 (phiên chính thức). Điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải cùng Thường trực UBND tỉnh đối thoại và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Long Mỹ. Mời lãnh đạo Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn (giao Thanh tra phối hợp Trung tâm PTQĐ huyện chuẩn bị nội dung, UBND thị trấn Vĩnh Viễn mời hộ dân). Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc Chi Ngân sách năm 2021 trên địa bàn xã Lương Nghĩa. Mời Đ/c Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch, Trưởng Công an, Giám đốc Kho bạc; Chủ tịch UBND xã, cán bộ phụ trách TC-KT xã Lương Nghĩa cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự họp cùng Thường trực UBND tỉnh về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn từ Cần Thơ đến Cà Mau (đoạn qua địa bàn tỉnh Hậu Giang). Mời lãnh đạo Trung tâm PTQĐ, Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung báo cáo. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng dự án Đường ô tô về trung tâm xã Vĩnh Viễn A. Mời lãnh đạo Trung tâm PTQĐ huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Thường trực UBND xã Vĩnh Viễn A (Trung tâm PTQĐ phối hợp với UBND xã Vĩnh Viễn A mời hộ dân). Điểm tại trụ sở UBND xã.

THỨ NĂM: NGÀY 30/6/2022

          - 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (giai đoạn 2012 - 2022). Điểm tại Hội trường UBND huyện;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Diễu hành ra quân Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số huyện Long Mỹ năm 2022. Điểm tại Đền thờ Bác xã Lương Tâm;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải khảo sát nông thôn mới xã Vĩnh Viễn A. Mời lãnh đạo Phòng: Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Thường trực UBND xã Vĩnh Viễn A cùng đi;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp tập thể Thường trực UBND huyện. Mời Trưởng Phòng: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Dự án ĐT&XD cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện.

THỨ SÁU: NGÀY 01/7/2022

        - 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025 sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác quý III năm 2022; sơ tổng kết các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy;

- 09 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 và sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy. Điểm Hội trường UBND huyện;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc với Trung tâm PTQĐ huyện về tình hình hoạt động của đơn vị. Mời lãnh đạo Phòng: Tư pháp, Thanh tra, toàn thể cán bộ Trung tâm PTQĐ cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện.

THỨ BẢY: NGÀY 02/7/2022

           07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự Kỳ họp thứ Sáu (Kỳ họp giữa năm) Hội đồng nhân dân huyện Long Mỹ Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Hội trường UBND huyện (cả ngày)./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lịch tuần 27-02-7 dc lan 5.docx_20220630115727.docx

Tin cùng chuyên mục

Đang online: 3
Hôm nay: 1715
Đã truy cập: 703335
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.