xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 23/5 đến 27/5/2022 (Điều chỉnh, bổ sung lần 5)

Ngày 20-05-2022 - Lượt xem: 440

THỨ HAI: NGÀY 23/5/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự hội ý các Thường trực. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 09 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải cùng Thường trực UBND tỉnh làm việc với Sở Xây dựng nghe báo cáo công tác chuẩn bị Hội thảo “Tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển vào lĩnh vực Đô thị”. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch UBND tỉnh);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp Ban Thường vụ Huyện ủy nghe Văn phòng Huyện ủy thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Ban Tổ chức Huyện ủy thông qua danh sách khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền và Huyện đoàn thông qua báo cáo nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải rà soát nội dung báo cáo về việc khắc phục các hạn chế trong lĩnh vực vi phạm đất đai, xây dựng. Mời lãnh đạo Phòng: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện.

THỨ BA: NGÀY 24/5/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện. Mời Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh; Thành viên Ban Chỉ đạo; Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính xã, thị trấn cùng dự, Chi cục Thi hành án dân sự huyện chuẩn bị nội dung và hậu cần. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội nghị giao ban báo chí quý II/2022. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghe báo cáo triển khai ý kiến kết luận của Đoàn công tác Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh sơ kết Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Mời Thường trực HĐND; Thành viên Ban Chỉ Thi hành án dân sự huyện cùng dự, Thi hành án chuẩn bị nội dung và hậu cần. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 15 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội nghị trực tuyến tổng kết cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh;

- 16 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Viettel Hậu Giang (24/5/2002-24/5/2022). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

THỨ TƯ: NGÀY 25/5/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp tập thể Thường trực UBND huyện thông qua nội dung các văn bản tại kỳ họp HĐND giữa năm, các ngành có liên quan chuẩn bị nội dung. Mời các Đ/c Thành viên UBND huyện cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 09 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch nghe báo cáo rà soát vật tư, thiết bị các khu cách ly, điều trị Covid-19. Mời lãnh đạo: Ban Chỉ huy Quân sự, Trung tâm Y tế, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Lao động TB&XH, Ban Quản lý Dự án ĐT&XD, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Văn phòng HĐND và UBND cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số huyện. Mời Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số huyện Long Mỹ (theo Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 25/4/2022). Điểm tại Hội trường UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự họp Tổ công tác GPMB dự án xây dựng đường bộ cao tốc Cần Thơ-Cà Mau phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn huyện Long Mỹ, Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện.

THỨ NĂM: NGÀY 26/5/2022

- 08 giờ, Đ/c Chủ tịch dự Cafe Doanh nhân lần 1/2022.  Điểm tại khu Hồ Bơi, Nhà khách Bông Sen;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự làm việc về nội dung tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022, trao đổi về làng du lịch xã Xà Phiên. Mời lãnh đạo: Phòng Văn hóa và Thông tin, Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Văn hóa TT&TT, Văn phòng HĐND và UBND; Thường trực UBND xã Xà Phiên cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 08 giờ, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm cho Đ/c Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo dự Lễ Tổng kết năm học 2021-2022 của Trung tâm GDNN-GDTX. Điểm tại Trường THPT Tây Đô;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải đối thoại các hộ dân bị ảnh hưởng dự án: Đường tỉnh 931. Mời lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Trung tâm PTQĐ; Thường trực UBND xã Lương Tâm cùng dự (Trung tâm PTQĐ phối hợp UBND xã mời hộ dân). Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp rà soát thủ tục thực hiện cưỡng chế GPMB các dự án trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra, Công an, Trung tâm PTQĐ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; Thường trực UBND xã: Xà Phiên, Vĩnh Viễn A cùng dự (Phòng Tài nguyên và Môi trường gửi nội dung trước cho các đơn vị). Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện.

THỨ SÁU: NGÀY 27/5/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch làm việc với các ngành về việc rà soát lắp đặt đường dây viễn thông và xây dựng vách ngăn các phòng trong khu hành chính huyện. Mời lãnh đạo Phòng: Nội vụ, Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý Dự án ĐT&XD huyện cùng dự, Ban Quản lý Dự án chuẩn bị nội dung và mời thành phân có liên quan. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự họp triển khai việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng. Mời lãnh đạo Huyện đoàn, Phòng Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và đào tạo; Chủ tịch UBND, Công chức phụ trách CNTT xã, thị trấn cùng dự, Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường UBND huyện;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan;

- 09 giờ, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm Phòng Tài nguyên và Môi trường tham dự góp ý phương án, hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường các dự án trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN huyện; Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Ban pháp chế HĐND huyện, Trung tâm PTQĐ; Thường trực UBND xã, thị trấn: Lương Tâm, Vĩnh Viễn A, Vĩnh Viễn cùng dự. Điểm tại phòng họp Huyện ủy;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy)./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lịch tuần 23-27-5 dc lan 5.docx_20220526165550.docx

Tin cùng chuyên mục

Đang online: 1
Hôm nay: 1673
Đã truy cập: 703293
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.