xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 20/12 đến 24/12/2021 (Điều chỉnh, bổ sung lần 4)

Ngày 17-12-2021 - Lượt xem: 323

THỨ HAI            20/12/2021    

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự hội ý các Thường trực. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 10 giờ, Đ/c Chủ tịch làm việc với một số đồng chí về công tác tổ chức cán bộ. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự nghe đóng góp dự thảo chỉ tiêu KT-XH năm 2022. Mời Trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn (giao Phòng Tài chính-Kế hoạch chuẩn bị nội dung). Điểm tại Hội trường UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ công tác xã Xà Phiên. Mời lãnh đạo Phòng Dân tộc cùng đi. Điểm tại UBND xã Xà Phiên (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan.

THỨ BA              21/12/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện;

- 07 giờ 30 phút, Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ công tác xã Vĩnh Viễn A. Mời các Đ/c được phân công chỉ đạo xã Vĩnh Viễn A cùng đi. Điểm tại UBND xã Vĩnh Viễn A (lịch thay Giấy mời);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải cùng Thường trực Huyện ủy tiếp công dân. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 14 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ khảo sát thay đổi địa điểm xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hỏa táng cho đồng bào Khmer tại xã Xà Phiên. Điểm tại Nghĩa trang tỉnh Hậu Giang;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải kiểm tra tiến độ xây dựng các công trình Phòng Nông nghiệp PTNT làm chủ đầu tư. Mời lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT cùng đi (lịch thay Giấy mời).

THỨ TƯ              22/12/2021

          - 08 giờ, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật phòng, chống ma túy; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và vệ sinh, an toàn thực phẩm. Mời Trưởng Công an huyện, lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Trung tâm Y tế huyện; . Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện. Thành phần dự tại điểm cầu cấp xã: Chủ tịch UBND, Cán bộ làm công tác: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an xã, thị trấn (lịch thay Giấy mời);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 10 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp nghe thông qua các hoạt động lễ, Tết trên địa bàn huyện Long Mỹ, giao phòng Văn hóa và thông tin chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp trực tuyến với Thường trực UBND tỉnh lấy ý kiến đóng góp (lần cuối) kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Ban Quản lý dự án ĐT-XD huyện, giao phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung. Điểm phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự Hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh nghe báo cáo về trình tự thực hiện dự án có sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức PPP trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Công an,  Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Ban Quản lý dự án ĐT-XD huyện, giao phòng Tài chính-Kế hoạch phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung. Điểm phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ NĂM           23/12/2021

- 09 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch thăm và chúc Lễ Giáng sinh năm 2021. Điểm tại Nhà thờ Cái Nhum, ấp 2, xã Vĩnh Thuận Đông;

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ thăm và chúc Lễ Giáng sinh năm 2021. Điểm tại Nhà thờ Lương Thiện, ấp 8, xã Lương Tâm;

- 09 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ thăm và chúc Lễ Giáng sinh năm 2021. Điểm tại Nhà thờ Lương Hòa, ấp 1, xã Lương Tâm;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp trực tuyến với Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo các dự án chưa đưa đất vào khai thác, sử dụng theo quy định trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Ban Quản lý dự án ĐT-XD huyện, Trung tâm PTQĐ huyện, giao phòng Tài chính-Kế hoạch phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung. Điểm phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc với Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Mời lãnh đạo các Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Lao động TB&XH, Y tế, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện, giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 14 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc với Thanh tra huyện. Mời lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, phòng Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thường trực UBND xã Lương Nghĩa cùng dự, giao Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự tặng quà cho gia đình chính sách của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang. Mời Thường trực Huyện ủy. Điểm tại Hội trường UBND huyện.

THỨ SÁU            24/12/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp tập thể Thường trực UBND huyện nghe các ngành báo cáo về công tác phòng, chống Covid-19; Triển khai tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2021. Mời Thành viên UBND huyện; Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Giám đốc Ban Quản lý Dự án ĐT&XD, Kho bạc Nhà nước Long Mỹ, Bác sĩ Huỳnh Định Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế; Chủ tịch UBND xã, thị trấn cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LICH TUAN 20-24-12.doc_dc lan 4.docx_20211223092305.docx

Tin cùng chuyên mục

Đang online: 2
Hôm nay: 1276
Đã truy cập: 462493
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.