xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 16/5 đến 20/5/2022 (Điều chỉnh, bổ sung lần 5)

Ngày 13-05-2022 - Lượt xem: 431

THỨ HAI: NGÀY 16/5/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự hội ý các Thường trực nghe báo cáo công tác chuẩn bị Lễ 19/5 và báo cáo việc triển khai, thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp bền vững và Đề án Hậu Giang Xanh. Mời Trưởng Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Trung tâm Văn hóa TT&TT, Ban Quản lý Dự án ĐT&XD cùng dự, các ngành chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự họp góp ý Định hướng phát triển lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mời Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- 09 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự họp góp ý Định hướng phát triển mạng lưới y tế và chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mời lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp tập thể Thường trực UBND huyện. Mời tập thể lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm cho Đ/c Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo dự họp góp ý Định hướng phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục - đào tạo của tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm tại phòng họp số 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư

- 15 giờ, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm cho Đ/c Trưởng Phòng Lao động TB&XH dự góp ý Phương án phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công với cách mạng, cơ sở dịch vụ việc làm và kết cấu hạ tầng xã hội khác thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội của tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm tại phòng họp số 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

THỨ BA: NGÀY 17/5/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Lễ công bố Quyết định về thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu. Điểm tại Sân cờ Công an tỉnh Hậu Giang;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với Huyện đoàn thông qua Văn kiện Đại hội. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự họp cùng Thường trực UBND tỉnh họp Tổ công tác về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch, Trung tâm PTQĐ cùng dự (Trung tâm PTQĐ chuẩn bị báo cáo). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh;

- 08 giờ, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm cho Đ/c Trần Thanh Nghĩa, Trưởng Phòng Nội vụ, Thành viên UBND huyện dự họp góp ý Định hướng phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm tại phòng họp số 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- 07 giờ 30 phút, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm cho Đ/c Lê Hồng Việt, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT, Thành viên UBND huyện dự Lễ công nhận xã Vĩnh Thuận Tây đạt chuẩn nông thôn mới. Điểm tại Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Vĩnh Thuận Tây;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Mời Thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Long Mỹ (theo Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 16 tháng 2 năm 2022), Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung và hậu cần. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 15 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ cùng Thường trực UBND tỉnh dự Lễ ký kết hợp tác cung ứng hợp đồng lao động thời vụ giữa tỉnh Hậu Giang và huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon Hàn Quốc. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh;

- 14 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải cùng Thường trực UBND tỉnh đối thoại và họp giải quyết khiếu nại của công dân địa bàn huyện Long Mỹ. Mời lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra; Chủ tịch UBND xã: Vĩnh Viễn A, Lương Nghĩa cùng dự (UBND xã Vĩnh Viễn A mời hộ dân). Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh;

THỨ TƯ: NGÀY 18/5/2022

- 08 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Điểm tại Hội trường UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ 19/5. Mời lãnh đạo Công an huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa TT&TT, Điện lực, Ban Chỉ huy Quân sự cùng dự. Điểm tại Đền thờ Bác, xã Lương Tâm;

- 14 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải cùng Thường trực UBND tỉnh khảo sát dự án xây dựng đường bộ cao tốc tuyến Cần Thơ-Cà Mau. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ, Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn cùng đi. Điểm tập trung tại Cầu Cái Nhào, ấp 1 thị trấn Vĩnh Viễn;

- 14 giờ, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm cho Đ/c Lê Hồng Việt, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT, Thành viên UBND huyện dự Lễ công nhận xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Điểm tại Trung tâm Văn hóa xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ.

THỨ NĂM: NGÀY 19/5/2022

- 07 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự Lễ dâng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.  Điểm tại Đền Thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm;

- 09 giờ, Đ/c Chủ tịch dự kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh. Điểm tại Hội trường HĐND tỉnh;

- 08 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo: Trung tâm PTQĐ tỉnh, Ban Quản lý ĐTXD công trình GT&NN, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm PTQĐ huyện; Thường trực UBND xã, thị trấn: Thuận Hưng, Lương Tâm, Lương Nghĩa, Vĩnh Viễn. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

- 10 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc với lãnh đạo Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị giao ban trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc đánh giá việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điểm tại Hội trường UBND huyện;

- 14 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự họp góp ý Định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện Long Mỹ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa và Thông tin, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động TB&XH, Trung tâm Y tế Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng dự án đường ô tô về trung tâm xã Vĩnh Viễn A. Mời lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Trung tâm PTQĐ, Thường trực UBND thị trấn Vĩnh Viễn cùng dự (Giao Trung tâm PTQĐ phối hợp thị trấn mời các hộ dân). Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

- 15 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghe báo cáo tiến độ khắc phục các trường hợp phản ánh của công dân trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Phòng: Tư pháp, Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng; Thường trực UBND xã, thị trấn: Lương Nghĩa, Vĩnh Viễn cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện.

THỨ SÁU: NGÀY 20/5/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với lãnh đạo Ban Dân vận Huyện uỷ về công tác chuẩn bị tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền năm 2022. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự triển khai các quy định về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện. Điểm tại Hội trường UBND huyện;

- 09 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải tham gia vận động ông Lê Văn Tuấn ảnh hưởng dự án đường tránh thị trấn Vĩnh Viễn. Mời lãnh đạo Ban QLDA công trình GT-NN tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ; Thường trực UBND, Trưởng ấp 1, thị trấn Vĩnh Viễn cùng đi. Điểm tại nhà ông Lê Văn Tuấn;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 06 thàng cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời Đ/c Chánh Thanh tra huyện cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm phòng họp số 1, Thanh tra tỉnh;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với Trung tâm Y tế huyện nghe báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm Y tế, công tác làm sạch dữ liệu tiêm chủng, công tác chuẩn bị chiến dịch Truyền thông dân số, nâng cao chất lượng dân số năm 2022. Mời Ban Giám đốc, các Khoa, phòng có liên quan; Lãnh đạo Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Lao động TB&XH, Nội vụ, Công an, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung và hậu cần. Điểm tại phòng họp Trung tâm Y tế;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải cùng Thường trực Huyện ủy tiếp dân định kỳ. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Thanh tra cùng dự. Điểm tại Trụ sở Ban tiếp công dân huyện (theo lịch Huyện ủy)./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lịch tuần 16-20-5 dc lan 5.docx_20220518162827.docx

Tin cùng chuyên mục

Đang online: 2
Hôm nay: 306
Đã truy cập: 585715
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.