xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 13/11 đến 21/11/2021 (Điều chỉnh, bổ sung lần 6)

Ngày 12-11-2021 - Lượt xem: 629

THỨ HAI: Ngày 15/11/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự hội ý các Thường trực. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 09 giờ, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp Ban Thường vụ Huyện ủy. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ cùng Thường trực UBND tỉnh dự Lễ Phát động trực tuyến Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021, giao phòng Lao động-Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung và mời thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cấp huyện. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện; Riêng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cấp xã họp tại điểm cầu cấp xã (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch cùng Thường trực UBND tỉnh họp thông qua dự thảo Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và cấp huyện (DDCI). Mời lãnh đạo phòng Tài chính-Kế hoạch chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (lịch thay Giấy mời);

- 14 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ cùng Thường trực Huyện ủy đi công tác xã Vĩnh Viễn A kiểm tra tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2021. Mời các Đ/c được phân công chỉ đạo xã Vĩnh Viễn A cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND xã Vĩnh Viễn A (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: Ngày 16/11/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch kiểm tra tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2021. Điểm tại Hội trường UBND xã Lương Tâm (theo lịch Huyện ủy);

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ nghe báo cáo khó khăn vướng mắc một số công trình thuộc lĩnh vực Văn hóa - Xã hội. Mời lãnh đạo phòng Tài chính-Kế hoạch, Ban quản lý dự án ĐTXD cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp Ban cưỡng chế thu hồi đất dự án khu tái định cư ấp 3, thị trấn Vĩnh Viễn. Mời lãnh đạo Quỹ đầu tư phát triển tỉnh, giao phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung và mời thành viên ban cưỡng chế. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch cùng Thường trực UBND tỉnh dự họp thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2025, giao phòng Tài chính-Kế hoạch phối hợp với các ngành có liên quan chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự tiếp và làm việc với Đoàn rà soát số 529-QĐ/TU ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang. Mời lãnh đạo Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 Thanh tra tỉnh (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc với Sở Tài chính về xác định hệ số điều chỉnh 07 lô nền tại Khu chợ Xà Phiên. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài chính (lịch thay Giấy mời);

- 14 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp về tình hình thực hiện Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Mời lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp Sở Tài chính (lịch thay Giấy mời).

THỨ TƯ: Ngày 17/11/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch đi kiểm tra tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2021. Điểm tại Hội trường UBND xã Thuận Hòa (theo lịch Huyện ủy);

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc cùng Sở Tài chính tỉnh về tình hình thực hiện chi trả chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-9 trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Phòng: Y tế, Lao động-TBXH, Tài chính-Kế hoạch, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y tế; Chủ tịch và kế toán UBND các xã, thị trấn cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 09 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp Hội đồng OCOP huyện. Mời thành viên Hội đồng, Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch làm việc với Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp về tình hình thực hiện dự án: Xây dựng Cơ sở hỏa táng cho đồng bào Khmer tại chùa ấp 4 xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ. Mời lãnh đạo: Phòng Dân tộc, Thanh tra, Công an, Chủ tịch UBND xã Xà Phiên cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp triển khai thực hiện một số nội dung về cách ly phòng, chống Covid-19, thành lập Trạm Y tế lưu động, công tác xét nghiệm giám sát cộng đồng và công tác tiêm Vắc-xin phòng Covid-19 từ nay đến cuối năm. Mời Thường trực Huyện ủy; Lãnh đạo Phòng: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và thông tin, Y tế, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đoàn Thanh niên, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Trung tâm Y tế huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Trưởng trạm Y tế và phòng khám Khu vực các xã, thị trấn (giao UBND cấp xã mời các Trưởng trạm và Trưởng phòng khám). Điểm tại Hội trường UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân huyện Long Mỹ. Mời thành viên Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân huyện Long Mỹ, giao Thanh tra chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (có giấy mời riêng).

THỨ NĂM: Ngày 18/11/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch kiểm tra tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2021. Điểm tại Hội trường UBND xã Lương Nghĩa (theo lịch Huyện ủy);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (cả ngày);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện;

- 13 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội nghị trực tiếp truyền hình Tổng kết năm học 2020 – 2021, tôn vinh Nhà giáo ưu tú và ra mắt Quỹ khuyến học tỉnh Hậu Giang. Mời Đ/c Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng dự. Điểm tại Nhà hát Trung tâm Kỹ thuật, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang (lịch thay Giấy mời).

THỨ SÁU: Ngày 19/11/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch kiểm tra tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2021. Điểm tại Hội trường UBND xã Xà Phiên (theo lịch Huyện ủy);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp trực tuyến với UBND tỉnh về cơ sở dữ liệu tiêm vaccin gắn với dữ liệu dân cư, xác định dân số từ 12 tuổi trở lên thực tế tại địa phương. Mời lãnh đạo Công an, phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự họp cùng lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trao đổi liên quan đến các vướng mắc trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự. Điểm tại phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường (lịch thay Giấy mời);

- 08 giờ, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm Đ/c Nguyễn Thành Lập, Phó Chánh Thanh tra huyện cùng Thường trực Huyện ủy tiếp công dân định kỳ. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021 và phương hướng năm 2021-2022. Mời lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội huyện, giao phòng Giáo dục và Đào tạo mời Ban giám hiệu các khối trường THCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn huyện cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc với các ngành về rà soát khắc phục hồ sơ đối với các trường hợp vi phạm trên địa bàn xã Lương Nghĩa. Mời lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 16 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc với các ngành về rà soát khắc phục hồ sơ đối với các trường hợp vi phạm trên địa bàn xã Lương Nghĩa. Mời lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra; Thường trực UBND xã Lương Nghĩa cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ BẢY: Ngày 20/11/2021

- 08 giờ, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV. Mời lãnh đạo các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - TBXH, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và thông tin, Dân tộc, Tài chính-Kế hoạch, Y tế, Thanh tra, Bảo hiểm xã hội, Thanh tra, Điện lực, Chi cục Thuế khu vực II, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Chi cục Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Trung tâm PTQĐ huyện. Điểm tại Hội trường UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ tham dự lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 11 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Mời Đ/c Bí thư Huyện ủy, Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT, Ban Tổ chức Huyện ủy, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, lãnh đạo Phòng: Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Đài Truyền thanh; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện; Riêng thành phần cấp xã dự họp tại hệ thống trực tuyến cấp xã (lịch thay Giấy mời).

CHỦ NHẬT: Ngày 21/11/2021

08 giờ, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ tham dự lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LICH TUAN 13-21-11 dc lan 6.docx_20211119150116.docx

Tin cùng chuyên mục

Đang online: 2
Hôm nay: 1414
Đã truy cập: 462631
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.