xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 09/5 đến 13/5/2022 (Điều chỉnh, bổ sung lần 5)

Ngày 06-05-2022 - Lượt xem: 472

THỨ HAI: NGÀY 09/5/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch dự hội ý các Thường trực. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 10 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Lễ khởi công cầu Kinh Đê ngăn mặn ấp 6, xã Xà phiên;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch làm việc với các ngành đóng góp định hướng phát triển kinh tế-xã hội huyện Long Mỹ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Lao động TB&XH, Văn hóa và Thông tin, Nội vụ, Trung tâm Y tế cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự họp Thường trực HĐND huyện đánh giá công tác hoạt động tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2022. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

- 14 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Hoàng Tuyên. Mời Lãnh đạo Quỹ Đầu phát triển, Công an huyện; Thành viên Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2022. Điểm tại Hội trường UBND huyện;

- 16 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp rà soát vướng mắc về trích lục hồ sơ vị trí đất các dự án trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo: Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Cty CP Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ, Văn phòng đăng ký đất đai huyện. Điểm tại Hội trường UBND huyện.

THỨ BA: NGÀY 10/5/2022

- 08 giờ, Đ/c Chủ tịch dự họp góp ý Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Thực trạng và định hướng thu hút  đầu tư của tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc về công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022). Mời Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa TT-TT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an, Tài chính-Kế hoạch, Điện lực; Chủ tịch UBND xã, thị trấn: Lương Tâm, Vĩnh Viễn, Xà Phiên, Thuận Hưng, UBND xã Lương Tâm mời Ban QL Đền Thờ Bác cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải tham gia cùng Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Hoàng Tuyên, thửa đất tại ấp 3, thị trấn Vĩnh Viễn để thực hiện đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư ấp 3, thị trấn Vĩnh Viễn;

- 08 giờ, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm cho Đ/c Đoàn Thanh Hải, Trưởng Phòng Lao động TB&XH, thành viên UBND huyện dự họp với các ngành về vướng mắc kinh phí chi trả cho các đối tượng F0, F1 tại các khu cách ly tập trung. Mời lãnh đạo: Phòng Tài chính-Kế hoạch, Ban Chỉ huy Quân sự, Trung tâm Y tế, Văn phòng HĐND và UBND cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc với các ngành về Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, Đề án Hậu Giang xanh. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Lao động TB&XH cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

- 15 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghe báo cáo vướng mắc dự án Đường ô tô về Trung tâm xã Vĩnh Viễn A. Mời lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Trung tâm PTQĐ, Thường trực UBND xã Vĩnh Viễn A cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm Đ/c Lê Hồng Việt, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT, Thành viên UBND huyện dự họp góp ý Định hướng phát triển ngành nông nghiệp nông thôn theo hướng công nghệ cao tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Định hướng phát triển ngành thủy sản tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Định hướng phát triển ngành Chăn nuôi tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư.

THỨ TƯ: NGÀY 11/5/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Long Mỹ. Mời thành viên Ban Chỉ đạo. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ cùng Thường trực UBND tỉnh họp bàn thành lập Tổ ứng dụng CNTT cộng đồng, Phòng Văn hóa và Thông tin cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh;

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự họp rà soát nhu cầu đầu tư xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Mời lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- 08 giờ, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm Đ/c Lê Hồng Việt, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT, Thành viên UBND huyện dự họp góp ý Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng thủy lợi, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu của tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- 15 giờ, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022). Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp trao đổi hướng xử lý kỹ thuật tại đường tránh qua thị trấn Vĩnh Viễn. Mời lãnh đạo: Ban QLDA công trình GT-NN, Sở Giao thông vận tải, Phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng dự (Phòng Kinh tế và Hạ tầng mời 3 đơn vị nhà thầu thi công Khu hành chính cùng dự). Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

- 15 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự họp rà soát các danh mục dự án thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin; Thường trực UBND xã, thị trấn: Thuận Hưng, Vĩnh Thuận Đông, Lương Nghĩa, Xà Phiên cùng dự. Điểm phòng họp số 1 UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm cho Đ/c Trần Điền Lâm, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thành viên UBND huyện dự họp góp ý Định hướng khai thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước của tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư.

THỨ NĂM: NGÀY 12/5/2022

- 08 giờ, Đ/c Chủ tịch dự họp rà soát các tiêu chí thành lập thị trấn và xin ý kiến thống nhất một số nội dung để thực hiện quy trình, thủ tục thuê đơn vị tư vấn viết Đề án thành lập các thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời Trưởng Phòng Nội vụ cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Đại hội Hội Người mù - Chất độc da cam - Khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em huyện Long Mỹ lần I, nhiệm kỳ (2022-2027). Điểm tại Hội trường UBND huyện;

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự họp góp ý Định hướng phát triển ngành công nghiệp tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Định hướng phát triển ngành thương mại tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Định hướng phát triển ngành năng lượng tái tạo tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 Sở kế hoạch và Đầu tư;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự họp thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu tỉnh Hậu Giang thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Mời lãnh đạo Phòng Nội vụ cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Khai mạc triển lãm “Hậu Giang xưa và nay qua tài liệu lưu trữ”. Điểm tại Đền thơ Bác Hồ, xã Lương Tâm;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải cùng Thường trực Huyện ủy tiếp dân định kỳ. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Thanh tra cùng dự. Điểm tại Trụ sở Ban tiếp công dân huyện(theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm cho Đ/c Lê Hoàng Thái, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Thành viên UBND huyện dự họp góp ý Định hướng phát triển ngành giao thông vận tải và logistics tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư.

THỨ SÁU: NGÀY 13/5/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch làm việc với Đoàn khảo sát việc triển khai thực hiện giao, sử dụng biên chế công chức, viên chức và hợp đồng lao động của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn huyện. Mời Thường trực HĐND, Ban Pháp chế HĐND, Phòng Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính-Kế hoạch cùng dự, Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và hậu cần. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc với Huyện đoàn thông qua Văn kiện Đại hội. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự góp ý Định hướng phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoach và Đầu tư;

- 14 giờ, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch làm việc về Đề án phát triển nông nghiệp bền vững và Đề án Hậu Giang xanh. Mời Thường trực Huyện ủy; Lãnh đạo Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý Dự án ĐT&XD cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Thường trực UBND huyện ủy nhiệm cho Phòng Tài nguyên và Môi trường dự họp góp ý Định hướng bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Định hướng bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lịch tuần 9-13-5 dc lan 5.docx_20220512081013.docx

Tin cùng chuyên mục

Đang online: 2
Hôm nay: 144
Đã truy cập: 668257
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.