xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 06/12 đến 11/12/2021 (Điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Ngày 03-12-2021 - Lượt xem: 287

THỨ HAI            06/12/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch họp Ban Thường vụ Huyện ủy. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp trực tuyến với Thường trực UBND tỉnh báo cáo thông qua dự thảo Quyết định và Kế hoạch hỗ trợ đối với hộ kinh doanh sản xuất, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo UBMTTQVN huyện; Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan (đến hết tuần);

- 14 giờ, Đ/c Chủ tịch cùng Thường trực UBND tỉnh họp trực tuyến với Chính phủ kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh;

- 13 giờ 30 phút, Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2021. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện.

THỨ BA              07/12/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp cuối năm 2021) Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (3 ngày);

- 07 giờ 30 phút, Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện;

- 13 giờ 30 phút, Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy khảo sát 02 điểm trường Mẫu giáo Lương Nghĩa và Mẫu giáo Vĩnh Thuận Đông để làm khu cách ly y tế dã chiến. Mời lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo cùng đi. Điểm tập trung tại trường Mẫu giáo Lương Nghĩa (theo lịch Huyện ủy).

THỨ TƯ              08/12/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch tiếp tục dự Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp cuối năm 2021) Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

THỨ NĂM           09/12/2021

- 08 giờ, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự trực tuyến Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ưng về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch tiếp tục dự Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp cuối năm 2021) Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ tham gia lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại UBND xã Thuận Hòa (3 ngày);

THỨ SÁU            10/12/2021

- 07 giờ 30 phút, Chủ tịch dự Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021. Điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ tham gia lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại UBND xã Thuận Hòa (cả ngày);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện. Điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

THỨ BẢY           11/12/2021

 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ tham gia lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại UBND xã Thuận Hòa (cả ngày)./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LICH TUAN 06-10-12 dc lan 2.docx_20211207192030.docx

Tin cùng chuyên mục

Đang online: 3
Hôm nay: 1400
Đã truy cập: 462617
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.