xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 03/01 đến 07/12/2022 (Điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Ngày 31-12-2021 - Lượt xem: 388

THỨ HAI                   NGÀY 03/01/2022

          Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch nghỉ bù Tết Dương lịch 2022 (có lịch trực riêng).

THỨ BA                     NGÀY 04/01/2022

          - 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự hội ý các Thường trực. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện đánh giá Đảng viên cuối năm 2021. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ làm việc cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy. Điểm tại Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy).

THỨ TƯ                     NGÀY 05/01/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự thông qua Văn kiện Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Viễn A cuối năm 2021. Điểm tại UBND xã Vĩnh Viễn A;

          - 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự họp Chi bộ Ban Quản lý Dự án ĐT&XD huyện. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự họp Thường trực HĐND huyện đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2021 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 01 năm 2022. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp về di dời lưới điện phục vụ thi công dự án: Xây dựng cầu Xẻo Vẹt. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý Dự án ĐT&XD, Trung tâm PTQĐ, Điện lực cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ NĂM                 NGÀY 06/01/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ tiếp xúc cử tri trực tuyến sau Kỳ họp thứ Năm, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Mời lãnh đạo Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động TB&XH, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và thông tin, Tài chính-Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Bảo hiểm xã hội, Thanh tra, Y tế, Dân tộc, Điện lực, Chi cục Thuế khu vực II, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Chi cục Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Trung tâm PTQĐ huyện, Điện lực Long Mỹ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Huyện đoàn, Cựu Chiến binh, Liên đoàn Lao động, Ngân hàng CSXH huyện cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND huyện (các Đ/c dự Tiếp xúc cử tri có mặt vào lúc 06 giờ để test nhanh Covid-19 trước khi vào Hội trường)(lịch thay Giấy mời);

- 08 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Mời lãnh đạo Công an, Phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải đối thoại các hộ dân bị ảnh hưởng đường bê tông tuyến kênh Chống Mỹ. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Ban Quản lý Dự án ĐT&XD, Thường trực UBND xã Xà Phiên cùng dự (Trung tâm Phát triển Quỹ đất mời dân). Điểm tại nhà dân (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác chăm sóc sức khoẻ năm 2021. Điểm tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra các trạm y tế lưu động trên địa bàn huyện Long Mỹ. Mời Trung tâm Y tế, Ban Chỉ huy Quân sự, Ban Quản lý Dự án ĐT&XD cùng đi (lịch thay Giấy mời);

      - 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải đối thoại các hộ dân bị ảnh hưởng đường ô tô về trung tâm xã Vĩnh Viễn A. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Ủy ban MTTQVN huyện, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ; lãnh đạo Ban QLDAĐTXD công trình GT&NN tỉnh; Chủ tịch UBND, Trưởng ấp 8 xã Vĩnh Viễn A cùng dự (Thanh tra chuẩn bị nội dung và mời dân). Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ SÁU                   NGÀY 07/01/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra các trạm y tế lưu động trên địa bàn huyện Long Mỹ. Mời Trung tâm Y tế, Ban Chỉ huy Quân sự, Ban Quản lý Dự án ĐT&XD cùng đi (lịch thay Giấy mời);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải dự Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thuận Hoà. Điểm tại UBND xã;

- 14 giờ, Đ/c Chủ tịch dự triển khai Quyết định về công tác tổ chức. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải khảo sát đấu nối hệ thống thoát nước Khu hành chính huyện vào đường tỉnh 931. Mời lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Ban QLDAĐTXD công trình GT&NN tỉnh, Ban Quản lý Dự án ĐT&XD huyện (Ban Quản lý Dự án ĐT&XD huyện mời đơn vị thiết kế) cùng đi (lịch thay Giấy mời)./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lịch tuần ngày 03-07-12 dc 3.docx_20220106102404.docx

Tin cùng chuyên mục

Đang online: 5
Hôm nay: 2520
Đã truy cập: 468695
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.