xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (từ ngày 03/7 đến 08/7/2022)

Ngày 01-07-2022 - Lượt xem: 112

 

CHỦ NHẬT        03/7

 

7 giờ, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ đi công tác tỉnh Kiên Giang (đ/c Lộc, Toản, Trạng và 02 HTX cùng đi).

 

THỨ HAI             04/7

 

- 7 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân dự Chào cờ đầu tháng. Mời tất cả viên chức cùng dự. Giao VP thông qua 2 quyết định khen thưởng. Điểm tại Hội trường Liên minh HTX.

- 8 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân dự Họp giao ban tuần. Mời Trưởng các phòng, Văn phòng, Trung tâm, đ/c Thông, PCVP, đ/c Trung, Quỹ HTPT HTX cùng dự. Điểm tại phòng họp Cơ quan.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên dự Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp giữa năm) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (từ ngày 04-06/7/2022).

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ dự Hội nghị Tọa đàm kết nối, tiêu thụ sản phẩm của Cụm thi đua LMHTX các tỉnh, TP TNSH và Sơ kết Cụm thi đua 06 tháng đầu năm 2022. Mời đ/c Lộc, Toản, Trạng cùng dự. Điểm tại Hội trường Thành ủy Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

- 13 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân làm việc với Trung tâm Tư vấn - Dịch vụ về kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 06 tháng đầu năm 2022. Điểm tại phòng họp Cơ quan.

 

THỨ BA               05/7

 

- 7 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Chủ tịch làm việc HTX tham gia đề án SX NN bền vững. Điểm tại phòng họp Cơ quan.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên tiếp tục dự Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp giữa năm) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ, Chủ tịch làm việc HTX Hậu Giang Xanh về xây dựng Trung tâm Trưng bày SP HTX. Điểm tại phòng họp Cơ quan.

 

THỨ TƯ              06/7

 

- 7 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Chủ tịch làm việc HTX tham gia đề án SX NN bền vững. Điểm tại phòng họp Cơ quan.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên tiếp tục dự Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp giữa năm) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ 30, Chủ tịch làm việc HTX SGF đầu tư/ xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp.

- 13 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

 

THỨ NĂM           07/7

 

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Chủ tịch Dự các hội thảo. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân dự Họp cấp ủy. Mời các đ/c Chi ủy viên cùng dự. Điểm tại phòng họp Cơ quan.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

THỨ SÁU            08/7

 

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự triển khai các quyết định kiện toàn Hội đồng quản lý và giám đốc Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh; 8 giờ dự sinh hoạt Chi bộ tháng 7. Mời tất cả Đảng viên cùng dự. Điểm tại phòng họp Cơ quan.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Sinh hoạt ngày pháp luật tháng 7/2022. Thông qua NQ19; NQ20 BCH TW; CV 430 của LMHTXVN; Kỷ niệm chương LMHTXVN. Giao Đ/c Luân, PCT chuẩn bị nội dung thông qua. Mời tất cả viên chức cùng dự. Điểm tại phòng họp Cơ quan.

 

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LLV Tuần 25.doc_20220703121708.doc

Đang online: 10
Hôm nay: 1956
Đã truy cập: 698162
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.