xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Thư viện tỉnh từ ngày 29/11 đến ngày 05/12/2021

Ngày 29-11-2021 - Lượt xem: 3

THÔNG BÁO

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN TỈNH

(Từ ngày 29/11 đến ngày 05/12/2021)

Thứ Hai, ngày 29/11/2021

Buổi sáng:

- Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Buổi chiều:

- 14 giờ, Ban Giám đốc họp trao đổi công việc trong tuần. Điểm tại Phòng làm việc Giám đốc.

- 15 giờ, Ban Giám đốc họp thống nhất chấm điểm thi đua cấp huyện (mời đ/c Được cùng dự). Điểm tại Phòng làm việc Giám đốc.

Thứ Ba, ngày 30/11/2021

- Đ/c Dương - Giám đốc nghỉ phép (cả ngày).

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc, đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại nhà (cả ngày).

Thứ Tư, ngày 01/12/2021

Buổi sáng:

- Đ/c Dương - Giám đốc làm việc tại nhà.

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- Đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại nhà (cả ngày).

Buổi chiều:

- 13 giờ 30, đ/c Dương - Giám đốc dự họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở VHTTDL. Điểm tại Phòng họp số 2 Sở VHTTDL.

Thứ Năm, ngày 02/12/2021

- Đ/c Dương - Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 7 giờ 30, đ/c Hận - Phó Giám đốc dự Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (các đ/c: Vi, Hậu, Diệu cùng dự). Điểm tại hội trường Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh Hậu Giang.

- Đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại nhà (cả ngày).

Thứ Sáu, ngày 03/12/2021

- Đ/c Dương - Giám đốc, đ/c Hận - Phó Giám đốc làm việc tại nhà (cả ngày).

- Đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Thứ bảy, ngày 04/12/2021

- Phân công đ/c Phước trực cơ quan.

Chủ nhật, ngày 05/12/2021

- Phân công đ/c Trí trực cơ quan.


Đang online: 7
Hôm nay: 1701
Đã truy cập: 482326
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.