xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Thư viện tỉnh từ ngày 27/9 đến ngày 03/10/2021

Ngày 27-09-2021 - Lượt xem: 18

THÔNG BÁO

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN TỈNH

(Từ ngày 27/9 đến ngày 03/10/2021)

Thứ Hai, ngày 27/9/2021

Buổi sáng:

- Đồng chí Dương - Giám đốc tiếp tục học lớp Cao cấp lý luận chính trị “Hình thức trực tuyến” và làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- Đồng chí Hận - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- Đồng chí Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại nhà (đến hết tuần).

Buổi chiều:

- Đồng chí Hận - Phó Giám đốc dự họp triển khai các quy định mới về hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Điểm tại Hội trường Sở VHTTDL.

Thứ Ba, ngày 28/9/2021

- Đồng chí Dương - Giám đốc tiếp tục học lớp Cao cấp lý luận chính trị “Hình thức trực tuyến” và làm việc tại nhà (cả ngày).

- Đồng chí Hận - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Thứ Tư, ngày 29/9/2021

- Đồng chí Dương - Giám đốc tiếp tục học lớp Cao cấp lý luận chính trị “Hình thức trực tuyến” và làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- Đồng chí Hận - Phó Giám đốc làm việc tại nhà (cả ngày).

Thứ Năm, ngày 30/9/2021

- Đồng chí Dương - Giám đốc tiếp tục học lớp Cao cấp lý luận chính trị “Hình thức trực tuyến” và làm việc tại nhà (cả ngày).

- Đồng chí Hận - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Thứ Sáu, ngày 01/10/2021

- Đồng chí Dương - Giám đốc tiếp tục học lớp Cao cấp lý luận chính trị “Hình thức trực tuyến” và làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- Đồng chí Hận - Phó Giám đốc làm việc tại nhà (cả ngày).

Thứ Bảy, chủ nhật ngày 02,03/10/2021

- Phân công đ/c Trí trực cơ quan.


Đang online: 3
Hôm nay: 2725
Đã truy cập: 1658784
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.