xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Thư viện tỉnh từ ngày 25/10 đến ngày 31/10/2021

Ngày 25-10-2021 - Lượt xem: 7

THÔNG BÁO

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN TỈNH

(Từ ngày 25/10 đến ngày 31/10/2021)

Thứ Hai, ngày 25/10/2021

- Đ/c Dương - Giám đốc nghỉ phép (cả ngày).

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc, đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Thứ Ba, ngày 26/10/2021

Buổi sáng:

- Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Buổi chiều:

- 13 giờ 30, đ/c Dương - Giám đốc dự họp thông qua dự thảo: Kế hoạch mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần; Chương trình nghệ thuật chào đón năm mới và Chương trình nghệ thuật Lễ hội giao thừa Xuân Nhâm Dần - 2022. Điểm tại Hội trường Sở VHTTDL.

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc, đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư, ngày 27/10/2021

Buổi sáng:

- Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Buổi chiều:

- 14 giờ, Ban Giám đốc họp trao đổi về việc chấm điểm thi đua hoạt động Thư viện cấp huyện năm 2021. Mời các đồng chí: Được, Sơn, Hôn dự. Điểm tại phòng làm việc Giám đốc.

Thứ Năm, ngày 28/10/2021

Buổi sáng:

- Đ/c Dương - Giám đốc, đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc nghỉ phép (cả ngày).

Buổi chiều:

- 13 giờ 30, đ/c Dương - Giám đốc dự họp thảo luận tình hình thuận lợi, khó khăn thực hiện dự toán năm 2021; đồng thời trao đổi việc lập dự toán thu, chi NSNN năm 2022 (đ/c Giang cùng dự). Điểm tại phòng họp Sở Tài chính.

- Đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Thứ Sáu, ngày 29/10/2021

Buổi sáng:

- 8 giờ, đ/c Dương - Giám đốc dự họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở. Điểm tại phòng họp số 2 Sở VHTTDL.

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc, đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Buổi chiều:

- 13 giờ 30, Ban Giám đốc dự sinh hoạt chuyên đề quý IV (Mời các đảng viên dự, đ/c Nguyên chuẩn bị nội dung). Điểm tại Hội trường Thư viện tỉnh.

Thứ Bảy, Chủ nhật ngày 30, 31/10/2021

Phân công đ/c Phước trực cơ quan.


Đang online: 1
Hôm nay: 3169
Đã truy cập: 1659228
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.