xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Thư viện tỉnh từ ngày 22/11 đến ngày 28/11/2021

Ngày 22-11-2021 - Lượt xem: 8

THÔNG BÁO

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN TỈNH

(Từ ngày 22/11 đến ngày 28/11/2021)

Thứ Hai, ngày 22/11/2021

Buổi sáng:

- Đ/c Dương - Giám đốc, đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc nghỉ phép.

Buổi chiều:

- 14 giờ, Ban Giám đốc họp trao đổi công việc. Điểm tại Phòng làm việc Giám đốc.

Thứ Ba, ngày 23/11/2021

Buổi sáng:

- 08 giờ, Ban Giám đốc họp cơ quan tháng 11/2021 (Mời tất cả cán bộ, viên chức, người lao động cùng dự). Điểm tại Hội trường Thư viện tỉnh.

Buổi chiều:

- Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư, ngày 24/11/2021

- 08 giờ, đ/c Dương - Giám đốc dự trực tuyến Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (cả ngày).

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc, đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Thứ Năm, ngày 25/11/2021

Buổi sáng:

- 08 giờ, đ/c Dương - Giám đốc dự Hội nghị sơ kết tháng 11 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Điểm tại Hội trường Sở VHTTDL.

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 07 giờ 30, đ/c Diễm - Phó Giám đốc chấm điểm thi đua ngành VHTTDL năm 2021 đơn vị thành phố Vị Thanh và huyện Long Mỹ (đ/c Được cùng dự). Điểm tại phòng họp số 2 Sở VHTTDL.

Buổi chiều:

- Đ/c Dương - Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, đ/c Diễm - Phó Giám đốc chấm điểm thi đua ngành VHTTDL năm 2021 đơn vị huyện Vị Thủy và huyện Châu Thành (đ/c Được cùng dự). Điểm tại phòng họp số 2 Sở VHTTDL.

Thứ Sáu, ngày 26/11/2021

Buổi sáng:

- Đ/c Dương - Giám đốc làm việc tại cơ quan.

-  Đ/c Hận - Phó Giám đốc nghỉ phép (cả ngày).

- 07 giờ 30, đ/c Diễm - Phó Giám đốc chấm điểm thi đua ngành VHTTDL năm 2021 đơn vị thị xã Long Mỹ và TP. Ngã Bảy (đ/c Được cùng dự). Điểm tại phòng họp số 2 Sở VHTTDL.

Buổi chiều:

- 13 giờ 30, đ/c Diễm - Phó Giám đốc chấm điểm thi đua ngành VHTTDL năm 2021 đơn vị huyện Châu Thành A và huyện Phụng Hiệp (đ/c Được cùng dự). Điểm tại phòng họp số 2 Sở VHTTDL.

Thứ bảy, ngày 27/11/2021

- Phân công đ/c Trí trực cơ quan.

Chủ nhật, ngày 28/11/2021

- Phân công đ/c Phước trực cơ quan.


Đang online: 7
Hôm nay: 1727
Đã truy cập: 482352
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.