xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Thư viện tỉnh từ ngày 20/9 đến ngày 26/9/2021

Ngày 20-09-2021 - Lượt xem: 8

THÔNG BÁO

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN TỈNH

(Từ ngày 20/9 đến ngày 26/9/2021)

Thứ Hai, ngày 20/9/2021

- Đồng chí Dương - Giám đốc đồng chí Hận - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- Đồng chí Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại nhà (đến hết tuần).

Thứ Ba, ngày 21/9/2021

- Đồng chí Dương - Giám đốc làm việc tại nhà (cả ngày).

- Đồng chí Hận - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Thứ Tư, ngày 22/9/2021

- Đồng chí Dương - Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- Đồng chí Hận - Phó Giám đốc làm việc tại nhà (cả ngày).

Thứ Năm, ngày 23/9/2021

- Đồng chí Dương - Giám đốc tiếp tục học lớp Cao cấp lý luận chính trị “Hình thức trực tuyến” và làm việc tại nhà (cả ngày).

- Đồng chí Hận - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Thứ Sáu, ngày 24/9/2021

- Đồng chí Dương - Giám đốc tiếp tục học lớp Cao cấp lý luận chính trị “Hình thức trực tuyến” và làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- Đồng chí Hận - Phó Giám đốc làm việc tại nhà (cả ngày).

Thứ Bảy, chủ nhật ngày 25,26/9/2021

- Phân công đ/c Trí trực cơ quan.


Đang online: 1
Hôm nay: 1328
Đã truy cập: 171856
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.