xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Thư viện tỉnh từ ngày 20/12 đến ngày 26/12/2021

Ngày 20-12-2021 - Lượt xem: 10

THÔNG BÁO

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN TỈNH

(Từ ngày 20/12 đến ngày 26/12/2021)

Thứ Hai, ngày 20/12/2021

Buổi sáng:

- 7 giờ, đ/c Dương - Giám đốc dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (cả ngày).

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc làm việc tại nhà (cả ngày).

- Đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Thứ Ba, ngày 21/12/2021

- Đ/c Dương - Giám đốc, đ/c Hận - Phó Giám đốc làm việc tại nhà (cả ngày).

- Đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Thứ Tư, ngày 22/12/2021

Buổi sáng:

- 8 giờ, đ/c Dương - Giám đốc tiếp và làm việc với Đoàn công tác lập Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm  nhìn đến năm 2050. Điểm tại Hội trường Sở VHTTDL. 

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc, đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Buổi chiều:

- Đ/c Dương - Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Thứ Năm, ngày 23/12/2021

- Đ/c Dương - Giám đốc, đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại nhà (cả ngày).

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Thứ Sáu, ngày 24/12/2021

Buổi sáng:

- 7 giờ 30, đ/c Dương - Giám đốc dự họp sơ kết công tác Đảng và công tác chính quyền tháng 12 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Điểm tại Hội trường Sở VHTTDL.

- 8 giờ, đ/c Hận - Phó Giám đốc dự khai giảng lớp Cao cấp chính trị bằng hình thức trực tuyến và làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại nhà (cả ngày).

Buổi chiều:

- Đ/c Dương - Giám đốc, đ/c Hận - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Thứ Bảy, ngày 25/12/2021

- Phân công đ/c Trí trực cơ quan.

Chủ nhật, ngày 26/12/2021

- Phân công đ/c Phước trực cơ quan.


Đang online: 9
Hôm nay: 2176
Đã truy cập: 468351
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.