xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Thư viện tỉnh từ ngày 13/9 đến ngày 19/9/2021

Ngày 13-09-2021 - Lượt xem: 20

THÔNG BÁO

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN TỈNH

(Từ ngày 13/9 đến ngày 19/9/2021)

Thứ Hai, ngày 13/9/2021

- Đồng chí Dương - Giám đốc đồng chí Hận - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- Đồng chí Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại nhà (đến hết tuần).

Thứ Ba, ngày 14/9/2021

- Đồng chí Dương - Giám đốc làm việc tại nhà (cả ngày).

- Đồng chí Hận - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Thứ Tư, ngày 15/9/2021

- Đồng chí Dương - Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- Đồng chí Hận - Phó Giám đốc làm việc tại nhà (cả ngày).

Thứ Năm, ngày 16/9/2021

Buổi sáng:

- 7 giờ 30, đồng chí Dương - Giám đốc dự họp giao ban tháng 9 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Điểm tại Hội trường Sở.

- Đồng chí Hận - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Buổi chiều:

- Đồng chí Dương - Giám đốc làm việc tại nhà.

Thứ Sáu, ngày 17/9/2021

- Đồng chí Dương - Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- Đồng chí Hận - Phó Giám đốc làm việc tại nhà (cả ngày).

Thứ Bảy, chủ nhật ngày 18,19/9/2021

- Phân công đ/c Trí trực cơ quan.


Đang online: 2
Hôm nay: 750
Đã truy cập: 1672175
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.