xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Thư viện tỉnh từ ngày 11/4/2022 đến ngày 17/4/2022

Ngày 19-04-2022 - Lượt xem: 5

THÔNG BÁO

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN TỈNH

(Từ ngày 11/4/2022 đến ngày 17/4/2022)

Thứ Hai, ngày 11/4/2022

- Ban Giám đốc nghỉ bù Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (cả ngày).

Thứ Ba, ngày 12/4/2022

- Đ/c Dương - Giám đốc, đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc học lớp Cao cấp chính trị. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang (đến hết ngày 15/4/2022).

Thứ Tư, ngày 13/4/2022

- Đ/c Dương - Giám đốc, đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Thứ Năm, ngày 14/4/2022

- Đ/c Dương - Giám đốc, đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Thứ Sáu, ngày 15/4/2022

- Đ/c Dương - Giám đốc, đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Thứ Bảy, ngày 16/4/2022

- Phân công đ/c Trí trực cơ quan.

Chủ nhật, ngày 17/4/2022

- Phân công đ/c Phước trực cơ quan.


Đang online: 1
Hôm nay: 74
Đã truy cập: 554391
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.