xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Thư viện tỉnh từ ngày 08/11 đến ngày 14/11/2021

Ngày 15-11-2021 - Lượt xem: 2

THÔNG BÁO

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN TỈNH

(Từ ngày 08/11 đến ngày 14/11/2021)

Thứ Hai, ngày 08/11/2021

- Đồng chí Dương - Giám đốc tiếp tục học lớp Cao cấp lý luận chính trị “Hình thức trực tuyến” (đến hết buổi sáng ngày 12/11/2021).

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc nghỉ phép (đến hết ngày 09/11/2021).

- Đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Thứ Ba, ngày 09/11/2021

- Đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Thứ Tư, ngày 10/11/2021

Buổi sáng:

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc, đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Buổi chiều:

- 13 giờ 30, Ban Giám đốc họp Chi bộ tháng 11. Mời tất cả đảng viên cùng dự. Điểm tại Thư viện tỉnh.

Thứ Năm, ngày 11/11/2021

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc, đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Thứ Sáu, ngày 12/11/2021

Buổi sáng:

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc, đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Buổi chiều:

- Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Thứ bảy, chủ nhật, ngày 13,14/11/2021

- Phân công đ/c Phước trực cơ quan.


Đang online: 4
Hôm nay: 1556
Đã truy cập: 482181
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.