xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 27/11/2021 đến 03/12/2021 (điều chỉnh lần 3)

Ngày 26-11-2021 - Lượt xem: 60

THỨ BẢY – NGÀY 27/11/2021

08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thị Giang, PGĐ Sở: Dự trực tuyến “Hội nghị, tập huấn quản lý nhà nước gắn với định hướng phát triển bền vững ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2025 khu vực phía Nam”. Mời Thủ trưởng các phòng, Chi cục, Trung tâm trực thuộc Sở cùng dự. Giao đ/c Hiển, VPS chuẩn bị phòng họp. Điểm tại phòng họp số 2 Sở (1.5 ngày).

THỨ HAI – NGÀY 29/11/2021

14 giờ 00’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở: Làm việc với Thanh tra sở về Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022. Điểm tại phòng họp số 2 Sở.

THỨ BA – NGÀY 30/11/2021 

- 07 giờ 30’: Đ/c Đặng Ngọc Giao, PGĐ Sở: Họp Hội đồng Khoa học, Sáng kiến cấp tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 08 giờ 00’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở: Dự Đối thoại chính sách cấp cao: Chuyển đổi sang hệ thống lương thực thực phẩm xanh, phát thải thấp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức. Mời lãnh đạo: VPS, P.KH-NV, Chi cục TT&BVTV, TTKN&DVNN cùng dự. Giao Chi cục TT&BVTV chuẩn bị nội dung, tài liệu, hậu cần. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Đ/c Đặng Ngọc Giao, PGĐ Sở: Dự họp thống nhất nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 theo Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Giao Chi cục CNTY-TS chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở.

- 14 giờ 00’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở:  Dự phiên họp trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Mời C.VPS cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ TƯ – NGÀY 01/12/2021

08 giờ 00’: Đ/c Đặng Ngọc Giao, PGĐ Sở: Họp Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 -2025. Điểm tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.

THỨ NĂM – NGÀY 02/12/2021

 - 07 giờ 30’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở: Họp Hội đồng Đánh giá sản phẩm OCOP các đơn vị: thị xã Long Mỹ, huyện Châu Thành, TP Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 09 giờ 00’: Đ/c Đặng Ngọc Giao, PGĐ Sở: Dự Hội nghị trực tuyến kết nối cung – cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2021. Mời Chi cục PTNT cùng dự. Điểm tại Phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Đ/c Đặng Ngọc Giao, PGĐ Sở + Đ/c Nguyễn Thị Giang, PGĐ Sở: Họp Hội đồng xét sáng kiến, giải pháp cấp cơ sở năm 2021. Mời thành viên Hội đồng, Tổ trưởng Tổ Chuyên viên giúp việc theo Quyết định số 561/QĐ-SNNPTNT ngày 28/10/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT cùng dự. Giao VPS chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 Sở.

THỨ SÁU – NGÀY 03/12/2021

- 07 giờ 30’: Đ/c Đặng Ngọc Giao, PGĐ Sở: Họp trực tuyến về thông qua Kế hoạch ứng phó với sự cố tràn dầu. Mời CCTL cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 09 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thị Giang, PGĐ Sở: Dự trực tuyến Hội nghị tổng kết Đoàn hỗ trợ thực hiện dự án lần thứ Mười hai dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT). Giao Ban VnSAT chuẩn bị nội dung, hậu cần và mời các thành phần có liên quan cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở.

- 09 giờ 30’: Đ/c Đặng Ngọc Giao, PGĐ Sở: Họp trực tuyến về Phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mời P.KH-NV cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở: Họp Hội đồng Đánh giá sản phẩm OCOP các đơn vị: huyện Châu Thành A, Long Mỹ, Vị Thủy, TP Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 45. LLV so 45_DC lan 3.doc_20211130160724.doc

Đang online: 5
Hôm nay: 1392
Đã truy cập: 280294
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.