xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch công tác từ ngày 28-11 đến ngày 02-12-.2022

Ngày 27-11-2022 - Lượt xem: 33

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

THANH TRA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hậu Giang,  ngày 26 tháng 11 năm 2022

                      

LỊCH LÀM VIỆC THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HẬU GIANG  TỪ NGÀY 28.11.2022 ĐẾN NGÀY 02.12.2022

THỨ HAI (28.11)

- 07 giờ 00, Thanh tra Sở làm việc bình thường tại cơ quan.

THỨ BA (29.11)

- 10 giờ 00, Chánh Thanh tra họp đánh giá, phân loại công chức BGĐ. Điểm tại PH1 Sở TN&MT.

- 13 giờ 30, Chánh Thanh tra họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Tài nguyên và Môi trường về đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn năm 2022 của các đơn vị và Phòng Tài nguyên môi trường cấp huyện. Điểm tại PH1 Sở TNMT.

THỨ TƯ (30.11)

- 8 giờ 00’, Chánh Thanh tra họp trao đổi chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. Điểm tại PH1 Sở TN&MT.

- 13 giờ 30’, Chánh Thanh tra họp đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2022. Điểm tại PH1 Sở TNMT.

THỨ NĂM (01.12)

- 08 giờ 00’, Chánh Thanh tra, đ/c Nhuận họp triển khai quyết định kiểm tra 03 công ty. Điểm tại Phòng họp 02 Sở TNMT.

- 13 giờ 30, Chánh Thanh tra họp giải quyết hồ sơ vướng mắc của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hậu Giang. Điểm tại PH1 Sở TNMT.

THỨ SÁU (02.12)

- 07 giờ 00, Thanh tra Sở làm việc bình thường tại cơ quan.

- 08 giờ 00’, Chánh Thanh tra, đ/c Nhuận kiểm tra tình hình sử dụng đất của Công ty Cổ phần Phát triển Hiệp Phong. Điểm tại phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy.

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LLV 28.11-02.12.docx_20221127142109.docx

Đang online: 2
Hôm nay: 889
Đã truy cập: 1382759
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.