xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch công tác lãnh đạo Chi cục từ 30/5/2022 đến 03/6/2022 (Điều chỉnh lần 1)

Ngày 30-05-2022 - Lượt xem: 19

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN LÃNH ĐẠO

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

(Từ ngày 30/5/2022 đến ngày 03/6/2022)

 

Thời gian

Chi cục Trưởng

Phó Chi cục Trưởng

 

Thứ Hai

30/5/2022

- 6 giờ 45: Chào cờ đầu tháng. Điểm tại Sở Y tế.

- 8 giờ: Họp giao ban Chi cục. Điểm tại phòng họp Chi cục.

- 9 giờ: Thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở ĐĐK ATTP cho các cơ sở SX, KDTP (thành phần theo Quyết định số 20/QĐ-ATTP ngày 06/01/2022). Điểm tại huyện Phụng Hiệp (Cả ngày)..

Học tập trung lớp Chuyên khoa cấp II về Quản lý Y tế, niên khóa 2021-2023. Điểm tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Thứ Ba

31/5/2022

- 7 giờ: Thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở ĐĐK ATTP cho các cơ sở SX, KDTP (thành phần theo Quyết định số 20/QĐ-ATTP ngày 06/01/2022). Điểm tại thị xã Long Mỹ (Cả ngày).

 

Thứ Tư

01/6/2022

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Nghỉ phép.

 

Thứ Năm

02/6/2022

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

 

Thứ Sáu

03/6/2022

- 7 giờ: Thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở ĐĐK ATTP cho các cơ sở SX, KDTP (thành phần theo Quyết định số 20/QĐ-ATTP ngày 06/01/2022). Điểm tại huyện Châu Thành (Cả ngày).

 

 

Nơi nhận:

- Sở Y tế (để báo cáo);

- Niêm yết Cổng TTĐT Chi cục;

- Lưu: VT.

CHI CỤC TRƯỞNG

           


Đang online: 3
Hôm nay: 1786
Đã truy cập: 703406
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.