xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch công tác lãnh đạo Chi cục từ 02/5/2022 đến 06/5/2022

Ngày 30-04-2022 - Lượt xem: 4

 

SỞ Y TẾ TỈNH HẬU GIANG

CHI CỤC AN TOÀN

VỆ SINH THỰC PHẨM

   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN LÃNH ĐẠO

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

(Từ ngày 02/5/2022 đến ngày 06/5/2022)

 

Thời gian

Chi cục Trưởng

Phó Chi cục Trưởng

 

Thứ Hai

02/5/2022

- Trực lễ

Học tập trung sau đại học lớp CK2 Quản lý Y tế niên khóa 2021-2023. Điểm tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Thứ Ba

03/5/2022

- Trực lễ

 

Thứ Tư

04/5/2022

- 7 giờ: Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP dịp “Tháng hành động” năm 2022. Điểm tại huyện Châu Thành A (Cả ngày)

 

Thứ Năm

05/5/2022

- 7 giờ: Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP dịp “Tháng hành động” năm 2022. Điểm tại Thị xã Long Mỹ (Cả ngày)

 

Thứ Sáu

06/5/2022

- 7 giờ: Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP dịp “Tháng hành động” năm 2022. Điểm tại thành phố Vị Thanh (Cả ngày)

 

 

Nơi nhận:

- Sở Y tế (để báo cáo);

- Niêm yết Cổng TTĐT Chi cục;

- Lưu: VT.

CHI CỤC TRƯỞNG

           

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lich-tuan-lanh-dao-t1-thang-05-nam-2022.doc_20220430094206.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 1119
Đã truy cập: 572591
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.