xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch công tác của Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022 điều chỉnh lần 1

Ngày 24-05-2022 - Lượt xem: 11

 

LỊCH LÀM VIỆC

Ban Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang

từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022 (điều chỉnh lần 1)

                                     

1. Thứ hai, ngày 23/5/2022

- 07 giờ 30 phút: Ban Giám đốc làm việc tại Trung tâm

- 08 giờ 15 phút: Giám đốc rà soát kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao chưa hoàn thành (Phòng HC-TH chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng làm việc của Giám đốc.

- 09 giờ 00 phút: Ban Giám đốc rà soát hồ sơ thủ tục và tiến độ đo đạc một số dự án (Phòng KT&TTĐĐ chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng họp số 1 của Trung tâm.

- 10 giờ 00 phút: Giám đốc hội ý cùng Ban Thường vụ Đảng ủy Sở TN&MT. Địa điểm: Phòng họp số 02 Sở TN&MT.

- 14 giờ 00 phút: Giám đốc cùng Ban Thường vụ Đảng ủy Sở TN&MT tiếp và làm việc với Phó Chủ tịch Thường trực Trương Cảnh Tuyên. Địa điểm: Phòng họp số 01 Sở TN&MT.

- 13 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Trần Văn Huấn làm việc tại Trung tâm

- 14 giờ 00 phút: Phó Giám đốc Ngô thị Linh Thy làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hậu Giang về việc thanh toán chi phí giải phóng mặt bằng thuộc dự án Đường giao thông Khu Công nghiệp Sông Hậu giai đoạn 1, huyện Châu Thành (Phòng KH-TC liên hệ chuẩn bị nội dung và cùng dự). Địa điểm: tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hậu Giang.

2. Thứ ba, ngày 24/5/2022

- 08 giờ 00 phút: Giám đốc rà soát giá đất cụ thể liên quan đến các dự án: Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025; Dự án Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng; Dự án Đường tỉnh 929 (đoạn từ Đường tỉnh 931B đến Quốc lộ 61); Dự án Đường cao tốc - Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (làm việc cả ngày; Phòng KT&TTĐĐ, BT&GPMB chuẩn bị nội dung và cùng tham dự). Địa điểm: Phòng làm việc của Giám đốc.

- 07 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Trần Văn Huấn làm việc tại Trung tâm; Phó Giám đốc Ngô Thị Linh Thy làm việc tại Trung tâm (cả ngày).

- 13 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Trần Văn Huấn cùng Lãnh đạo Sở TN&MT làm việc với UBND huyện Phụng Hiệp (Phòng BT&GPMB, QL&PTQĐ chuẩn bị các nội dung vướng mắc các dự án lên quan đến huyện Phụng Hiệp, các nội dung huyện Phụng Hiệp đăng ký làm việc và cùng tham dự). Điạ điểm: Phòng họp số 01 Sở TN&MT.

3. Thứ tư, ngày 25/5/2022

- 07 giờ 30 phút: Giám đốc làm việc tại Trung tâm

- 07 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Trần Văn Huấn, Phó Giám đốc Ngô Thị Linh Thy làm việc tại Trung tâm (cả ngày)

- 13 giờ 30 phút: Giám đốc thay Lãnh đạo Sở TN&MT chủ trì cuộc họp rà soát giá đất cụ thể liên quan đến các dự án: Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025; Dự án Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng; Dự án Đường tỉnh 929 (đoạn từ Đường tỉnh 931B đến Quốc lộ 61); Dự án Đường cao tốc - Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (Phòng KT&TTĐĐ, BT&GPMB chuẩn bị nội dung và cùng tham dự). Địa điểm: Phòng họp số 01 Sở TN&MT.

4. Thứ năm, ngày 26/5/2022

- 07 giờ 30 phút: Ban Giám đốc làm việc tại Trung tâm.

- 09 giờ 30 phút: Giám đốc dự buổi làm việc của Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn từ thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng (Phòng KT&TTĐĐ chuẩn bị nội dung và cùng tham dự). Địa điểm: Phòng họp số 02 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00 phút: dự kiến Giám đốc, Phó Giám đốc Ngô Thị Linh Thy làm việc với BQLDA Điện lực Miền Nam về hồ sơ quyết toán chi phí thực hiện bồi thường, chi phí bảo vệ thi công trong công tác giải phóng mặt bằng công trình trạm 110kV Châu Thành 2 và đường dây Châu Thành 2 - Trạm 220kV Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và công tác giải phóng mặt bằng công trình đường dây 110kV Long Mỹ - Mỹ Tú trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Địa điểm: Phòng họp số 01 của Trung tâm.

- 13 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Trần Văn Huấn họp Sở TN&MT về việc góp ý dự thảo Quyết định Ban hành Quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất, diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (Phòng HC-TH chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng họp số 01, Sở Tài nguyên và Môi trường.

5. Thứ sáu, ngày 27/5/2022

- 07 giờ 30 phút: Giám đốc làm việc tại Trung tâm.

- 07 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Trần Văn Huấn, Phó Giám đốc Ngô Thị Linh Thy làm việc tại Trung tâm (cả ngày)

- 13 giờ 30 phút: Giám đốc họp UBND huyện Châu Thành A rà soát tình hình giải phóng mặt bằng Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1 và Khu dân cư nông thôn, tái định cư xã Tân Phú Thạnh (mời TTPTQĐ Châu Thành A, Phòng BT&GPMB phối hợp chuẩn bị nội dung tham dự). Địa điểm: UBND huyện Châu Thành A.

Ghi chú: Lịch làm việc hàng tuần thay giấy mời./.

     

Tin cùng chuyên mục

Đang online: 1
Hôm nay: 2443
Đã truy cập: 566088
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.