xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lễ ký kết Hướng dẫn liên tịch về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc

Ngày 01-07-2022 - Lượt xem: 25

Chiều ngày 30/6/2022, tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ ký kết Hướng dẫn liên tịch về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang.

Đại diện ký kết Hướng dẫn liên tịch: Ông Hồng Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Tài chính và ông Nguyễn Thanh Triều, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hậu Giang cùng thống nhất ký tên Hướng dẫn liên tịch việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh.