xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lập sổ theo dõi việc trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động

Ngày 03-02-2023 - Lượt xem: 66
Đây là nội dung tại Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 30/11/2022.

Theo đó, người sử dụng lao động cần lập sổ trang bị, cấp phát, theo dõi việc trang bị, cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân có chữ ký xác nhận của người lao động hoặc người đại diện của tổ đội, phân xưởng nơi người lao động làm việc nhận phương tiện bảo vệ cá nhân.

Khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện số hóa việc theo dõi, cấp phát trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân, bảo đảm việc xác nhận của người lao động phù hợp với ứng dụng CNTT.

Tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở trước khi quyết định thời hạn sử dụng, số lượng phương tiện bảo vệ cá nhân trang cấp cho người lao động.

Người sử dụng lao động cần kiểm tra chất lượng phương tiện bảo vệ cá nhân trước khi trang cấp, trong quá trình sử dụng.

Hằng năm, người sử dụng lao động cần tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở để lập kế hoạch mua sắm (bao gồm cả dự phòng), trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.

Đính kèm: Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/4/2023.

Nguồn: https://pbgdpl.bacgiang.gov.vn/

Văn phòng Sở (ST)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 04-BLD.pdf_20230203152537.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 229
Đã truy cập: 1666718
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.