xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

LLV Ban Giám đốc TTPTQĐ tỉnh Hậu Giang từ ngày 29/01/2023 đến ngày 03/02/2023 (điều chỉnh lần 2)

Ngày 31-01-2023 - Lượt xem: 27

LỊCH LÀM VIỆC

Ban Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang

từ ngày 29/01/2023 đến ngày 03/02/2023 (điều chỉnh lần 2)

1. Chủ nhật, ngày 29/01/2023

-  10 giờ 00 phút: Giám đốc tham gia cùng Lãnh đạo Tỉnh kiểm tra dự án cao tốc với Đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải. Điểm Tập trung tại nút giao IC5, huyện Vị Thủy.

2. Thứ hai, ngày 30/01/2023

- 08 giờ 00 phút: Giám đốc dự buổi làm việc của Lãnh đạo tỉnh tham gia cùng Đoàn công tác Chính phủ kiểm tra tình hình thi công dự án cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang. Điểm tại nút giao IC5, huyện Vị Thủy.

- 07 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Trần Văn Huấn, Đặng Văn Nhàn làm việc tại Trung tâm (cả ngày).

- 07 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Ngô Thị Linh Thy làm việc tại Trung tâm.

- 14 giờ 00 phút: Giám đốc dự buổi làm việc của Lãnh đạo Tỉnh họp về các dự án cao tốc khu vực đồng bằng sông Cửu Long với Đoàn Công tác Chính phủ. Điểm tại Hội trường Công an thành phố Cần Thơ.

- 15 giờ 00 phút: Phó Giám đốc Ngô Thị Linh Thy làm việc với TTPTQĐ huyện Châu Thành A về triển khai thực hiện dự án đường bộ Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 (P.GPMB, P.KT&TTĐĐ chuẩn bị nội dung, cùng dự). Địa điểm: Phòng họp số 1 Trung tâm.

3. Thứ ba, ngày 31/01/2023

- 07 giờ 30 phút: Giám đốc, Phó Giám đốc Trần Văn Huấn, Đặng Văn Nhàn làm việc tại Trung tâm (cả ngày).

- 07 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Ngô Thị Linh Thy họp về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn đo đạc và tư vấn xác định giá đất cụ thể dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 (P.KT&TTĐĐ chuẩn bị nội dung và cùng dự). Địa điểm: Phòng họp số 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Ngô Thị Linh Thy làm việc tại Trung tâm.

4. Thứ tư, ngày 01/02/2023

- 08 giờ 00 phút: Giám đốc họp trao đổi việc chậm chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. Điểm tại PH1 Sở Nội vụ. 

- 07 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Trần Văn Huấn, Ngô Thị Linh Thy làm việc tại Trung tâm (cả ngày).

- 08 giờ 00 phút: Phó Giám đốc Đặng Văn Nhàn làm việc với người khiếu nại, sau đó làm việc nội bộ, trao đổi, làm rõ một số nội dung có liên quan (Phòng BT&GPMB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Tại UBND xã Tân Bình.

- 13 giờ 30 phút: Giám đốc, Phó Giám đốc Đặng Văn Nhàn làm việc tại Trung tâm.

5. Thứ năm, ngày 02/02/2023

- 07 giờ 30 phút: Giám đốc, Phó Giám đốc Đặng Văn Nhàn làm việc tại Trung tâm.

- 07 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Trần Văn Huấn, Ngô Thị Linh Thy làm việc tại Trung tâm (cả ngày).

- 13 giờ 30 phút: Giám đốc họp lệ Ban Chấp hành Đảng bộ Sở. Điểm tại PH1 Sở TN&MT.

- 14 giờ 00 phút: Phó Giám đốc Đặng Văn Nhàn họp rà soát tiến độ công tác GPMB của dự án (Phòng BT&GPMB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Địa điểm: Phòng họp số 2 Sở GTVT.

6. Thứ sáu, ngày 03/02/2023

- 07 giờ 30 phút: Ban Giám đốc làm việc tại Trung tâm (cả ngày).

Ghi chú: Lịch làm việc hàng tuần thay giấy mời./.


Đang online: 1
Hôm nay: 3519
Đã truy cập: 1674943
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.