xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

LLV Ban Giám đốc TTPTQĐ tỉnh Hậu Giang từ ngày 26/11/2022 đến ngày 02/12/2022 (điều chỉnh lần 1)

Ngày 29-11-2022 - Lượt xem: 38

LỊCH LÀM VIỆC

Ban Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang

từ ngày 26/11/2022 đến ngày 02/12/2022 (điều chỉnh lần 1)

1. Thứ bảy, ngày 26/11/2022

- 07 giờ 30 phút: Giám đốc rà soát hồ sơ thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Địa điểm: tại phòng làm việc Giám đốc (cả ngày).

2. Chủ nhật, ngày 27/11/2022

- 07 giờ 30 phút: Giám đốc xử lý các hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các Dự án Trung tâm thực hiện. Địa điểm: tại phòng làm việc Giám đốc (cả ngày).

3. Thứ hai, ngày 28/11/2022

- 07 giờ 30 phút: Giám đốc, Phó Giám đốc Trần Văn Huấn, Đặng Văn Nhàn làm việc tại Trung tâm.

- 07 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Ngô Thị Linh Thy Nghỉ phép.

- 10 giờ 00 phút: Giám đốc, Phó Giám đốc Trần Văn Huấn, Đặng Văn Nhàn họp góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (các Phòng tham dự; Phòng BT&GPMB phối hợp các Phòng chuẩn bị nội dung, máy chiếu). Địa điểm: Phòng họp số 01 của Trung tâm.

- 14 giờ 00 phút: Giám đốc họp Sở Giao thông vận tải để thống nhất số liệu kế hoạch sử dụng đất 2023 đối với Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 (Phòng KT&TTĐĐ chuẩn bị nội dung và cùng dự). Địa điểm: Phòng họp số 02, Sở Giao thông vận tải.

- 16 giờ 00 phút: Giám đốc kiểm tra tình hình thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 2025 địa bàn Phụng Hiệp.

- 13 giờ 30 phút: Trần Văn Huấn, Đặng Văn Nhàn làm việc tại Trung tâm.

4. Thứ ba, ngày 29/11/2022

- 08 giờ 00 phút: Giám đốc rà soát số liệu bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (Phòng KT&TTĐĐ, BT&GPMB tham dự). Địa điểm: Phòng làm việc của Giám đốc.

- 08 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Ngô Thị Linh Thy nghe Phòng BT&GPMB báo cáo tiến độ thực hiện dự án Chỉnh trang đô thị khu vực 3, phường 5. Địa điểm: Phòng làm việc PGĐ Thy.

- 10 giờ 00 phút: Giám đốc họp đánh giá, phân loại công chức BGĐ Sở. Điểm tại PH1 Sở TNMT.

- 08 giờ 00 phút: Phó Giám đốc Trần Văn Huấn làm việc phòng BT&GPMB nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án (Khu dân cư thương mại phường 4 (Diccop); Dự án FLC; Dự án Nam Khang; Dự án May Bình Minh). Điểm tại phòng làm việc PGĐ Huấn.

- 07 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Đặng Văn Nhàn học lớp Cao cấp lý luận Chính trị . Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang (cả ngày).

- 08 giờ 30 phút: Phòng Bồi thường và Giải phóng mặt bằng thay Lãnh đọa Trung tâm họp về việc bổ sung kinh phí di dời đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông và cây xanh ảnh hưởng dự án đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng (Đoạn 931B đến Quốc lộ 61C, thị trấn Bảy Ngàn, Huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang). Địa điểm: Tại Phòng họp số 6, UBND tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30 phút: Giám đốc họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Tài nguyên và Môi trường về đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn năm 2022. Điểm tại PH1 Sở TNMT.

- 13 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Ngô Thị Linh Thy họp Ban QLDA-ĐTXD công trình Giao thông và Nông nghiệp rà soát và lập thủ tục hoàn ứng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hệ thống đê bao ngăn mặn Long Mỹ - Vị Thanh giai đoạn 2 và Kè kênh Xáng Xà No - giai đoạn 2 (đợt 2), đoạn từ nhà Bác Sĩ Nhung đến Kênh 500, thuộc địa  bàn huyện Châu Thành A (Phòng KH-TC chuẩn bị nội dung và cùng dự). Địa điểm: Phòng họp Ban QLDA.

- 13 giờ 30 phút: Phòng Bồi thường và Giải phóng mặt bằng thay Lãnh đạo Trung tâm họp về việc xác định nguồn gốc sử dụng đất, nhà, công trình; xác định thông tin (nhà ở, đất ở); địa chỉ cấp sổ hộ khẩu thường trú/hoặc tạm trú, quá trình sinh sống và cư trú; điều kiện, hoàn cảnh gia đình; Xác định vị trí đất bị thu hồi của các hộ dân. Địa điểm: Tại Ban Tiếp công dân thành phố Vị Thanh.

5. Thứ tư, ngày 30/11/2022

- 08 giờ 00 phút: Giám đốc họp về việc trao đổi, thống nhất việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp (Phòng BT&GPMB chuẩn bị nội dung và tham dự). Địa điểm: Phòng họp số 01 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang.

- 09 giờ 30 phút: Giám đốc dự họp cùng Lãnh đạo Sở họp đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2022. Điểm tại PH1 Sở TNMT.

- 07 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Trần Văn Huấn, Ngô Thị Linh Thy làm việc tại Trung tâm (cả ngày).

- 07 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Đặng Văn Nhàn học lớp Cao cấp lý luận Chính trị . Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30 phút: Giám đốc, Phó Giám đốc Đặng Văn Nhàn làm việc tại Trung tâm.

 6. Thứ năm, ngày 01/12/2022        

- 07 giờ 30 phút: Giám đốc làm việc tại Trung tâm.

- 07 giờ 30 phút: Các Phó Giám đốc làm việc tại Trung tâm (cả ngày).

- 13 giờ 30 phút: Giám đốc dự họp cùng Lãnh đạo Sở họp xếp loại đảng viên năm 2022. Điểm tại PH1 Sở TNMT.

7. Thứ sáu, ngày 02/12/2022

- 07 giờ 30 phút: Ban Giám đốc làm việc nghe báo cáo hồ sơ, thủ tục về công tác lập dự toán và phê duyệt quyết toán theo Thông tư số 61/2022/TT-BTC (làm việc cả ngày); Phòng KH-TC, KT&TTĐĐ chuẩn bị nội dung, máy chiếu). Địa điểm: Phòng họp số 1 của Trung tâm.

- 13 giờ 30 phút: Giám đốc họp kiểm điểm tập thể Đảng ủy, cá nhân UV BCH năm 2022. Điểm tại PH1 Sở TNMT.

- 13 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Đặng văn Nhàn dự đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng dự án Khu công nghiệp Tân phú Thạnh - giai đoạn 1 (Phòng BT&GPMB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Địa điểm: Tại Văn phòng điều hành Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh)

Ghi chú: Lịch làm việc hàng tuần thay giấy mời./.


Đang online: 5
Hôm nay: 1757
Đã truy cập: 1387459
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.