xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

LLV Ban Giám đốc TTPTQĐ tỉnh Hậu Giang từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022 (điều chỉnh lần 1)

Ngày 21-11-2022 - Lượt xem: 31

LỊCH LÀM VIỆC

Ban Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang

từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022 (điều chỉnh lần 1)

1. Thứ hai, ngày 21/11/2022

- 08 giờ 00 phút: Giám đốc họp UBT về Hợp đồng thuê đất của dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 2. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Trần Văn Huấn, Ngô Thị Linh Thy làm việc tại Trung tâm.

- 07 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Đặng Văn Nhàn học lớp Cao cấp lý luận Chính trị đến hết ngày 25 tháng 11 năm 2022.

- 13 giờ 30 phút: Ban Giám đốc họp đánh giá, phân loại viên chức năm 2022 (mời Lãnh đạo các Phòng, Phòng Hành chính - Tổng hợp phối hợp các phòng chuẩn bị nội dung). Địa điểm: tại Phòng họp số 01 Trung tâm.

2. Thứ ba, ngày 22/11/2022

- 08 giờ 00 phút: Ban Giám đốc họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại Đảng viên năm 2022 (Mời Lãnh đạo các Phòng, Phòng Hành chính - Tổng hợp phối hợp các phòng chuẩn bị nội dung, tất cả Đảng viên cùng dự).  Địa điểm: tại Phòng họp số 01 Trung tâm.

- 08 giờ 00 phút: Phòng Bồi thường và Giải phóng mặt bằng thay Lãnh đạo Trung tâm dự họp đối thoại và giải quyết khiếu nại của công dân huyện Long Mỹ và huyện Vị Thủy. Địa điểm: Ban tiếp công dân tỉnh.

- 13 giờ 30 phút: Giám đốc họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Tài nguyên và Môi trường về đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn năm 2022. Điểm tại PH1 Sở TNMT.

- 13 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Trần Văn Huấn họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường (Phòng Hành chính - Tổng hợp chuẩn bị nội dung và cùng dự). Địa điểm: Điểm tại PH số 01 Sở TNMT.

- 13 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Ngô Thị Linh Thy họp xác định nguồn gốc sử dụng đất, nhà, công trình; xác định thông tin (nhà ở, đất ở); địa chỉ cấp sổ hộ khẩu thường trú/hoặc tạm trú, quá trình sinh sống và cư trú; điều kiện, hoàn cảnh gia đình; Xác định vị trí đất bị thu hồi của các hộ dân (Phòng Bồi thường và Giải phóng mặt bằng chuẩn bị nội dung và cùng dự). Địa điểm: tại Thanh tra thành phố Vị Thanh.

3. Thứ tư, ngày 23/11/2022

- 07 giờ 30 phút: Giám đốc họp UBT báo cáo về tạo quỹ đất sạch  và khai thác quỹ đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (phòng Quản lý và Phát triển Quỹ đất chuẩn bị nội dung và cùng dự). Địa điểm: tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Trần Văn Huấn làm việc tại Trung tâm.

- 08 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Ngô Thị Linh Thy làm việc Phòng Kế hoạch - Tài chính về các khoản nợ phải trả và cân đối thu chi năm 2022 (Phòng KH-TC chuẩn bị nội dung). Địa điểm: tại Phòng làm việc PGĐ Thy.

- 13 giờ 30 phút: Giám đốc họp trao đổi chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp (Phòng Bồi thường và Giải phóng mặt bằng cùng dự). Điểm tại PH1 Sở TNMT.

- 15 giờ 00 phút: Giám đốc họp về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Khu dân cư nông thôn, tái định cư xã Tân Phú Thạnh (Phòng Bồi thường và Giải phóng mặt bằng cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 của Trung tâm.

- 13 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Ngô Thị Linh Thy họp về việc thống nhất thủ tục phê duyệt kinh phí chậm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Khoản 2 Điều 93 Luật Đất đai (Phòng Bồi thường và Giải phóng mặt bằng cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 của Trung tâm.

- 13 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Trần Văn Huấn làm việc tại Trung tâm.

4. Thứ năm, ngày 24/11/2022         

- 08 giờ 00 phút: Giám đốc, Phó Giám đốc Trần Văn Huấn, Ngô Thị Linh Thy làm việc về thủ tục mua sắm tài sản (Phòng Kế hoạch - Tài chính, Hành chính - Tổng hợp, Kỹ thuật và Thông tin đất đai chuẩn bị nội dung cùng dự). Địa điểm: Phòng họp số 01 của Trung tâm.

- 13 giờ 30 phút: Giám đốc dự họp UBT Sơ kết tiến độ thực hiện 02 dự án cao tốc qua địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. 

- 13 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Trần Văn Huấn, Ngô Thị Linh Thy làm việc tại Trung tâm.

5. Thứ sáu, ngày 25/11/2022

-  07 giờ 30 phút: Ban Giám đốc làm việc tại Trung tâm (cả ngày).

6. Thứ bảy, ngày 26/11/2022

- 07 giờ 00 phút: Phó Giám đốc Ngô Thị Linh Thy kiểm tra chứng từ chi trả bồi thường dự án Cao tốc (cả ngày).

7. Chủ nhật, ngày 27/11/2022

- 07 giờ 00 phút: Phó Giám đốc Ngô Thị Linh Thy kiểm tra chứng từ chi trả bồi thường dự án Cao tốc (cả ngày).

Ghi chú: Lịch làm việc hàng tuần thay giấy mời./.


Đang online: 12
Hôm nay: 1224
Đã truy cập: 1396696
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.