xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

LLV Ban Giám đốc TTPTQĐ tỉnh Hậu Giang từ ngày 29/01/2023 đến ngày 03/02/2023 (điều chỉnh lần 6)

Ngày 02-02-2023 - Lượt xem: 39

LỊCH LÀM VIỆC

Ban Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang

từ ngày 29/01/2023 đến ngày 03/02/2023 (điều chỉnh lần 6)

1. Chủ nhật, ngày 29/01/2023

-  10 giờ 00 phút: Giám đốc tham gia cùng Lãnh đạo Tỉnh kiểm tra dự án cao tốc với Đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải. Điểm Tập trung tại nút giao IC5, huyện Vị Thủy.

2. Thứ hai, ngày 30/01/2023

- 08 giờ 00 phút: Giám đốc dự buổi làm việc của Lãnh đạo tỉnh tham gia cùng Đoàn công tác Chính phủ kiểm tra tình hình thi công dự án cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang. Điểm tại nút giao IC5, huyện Vị Thủy.

- 07 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Trần Văn Huấn, Đặng Văn Nhàn làm việc tại Trung tâm (cả ngày).

- 07 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Ngô Thị Linh Thy làm việc tại Trung tâm.

- 14 giờ 00 phút: Giám đốc dự buổi làm việc của Lãnh đạo Tỉnh họp về các dự án cao tốc khu vực đồng bằng sông Cửu Long với Đoàn Công tác Chính phủ. Điểm tại Hội trường Công an thành phố Cần Thơ.

- 15 giờ 00 phút: Phó Giám đốc Ngô Thị Linh Thy làm việc với TTPTQĐ huyện Châu Thành A về triển khai thực hiện dự án đường bộ Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 (P.GPMB, P.KT&TTĐĐ chuẩn bị nội dung, cùng dự). Địa điểm: Phòng họp số 1 Trung tâm.

3. Thứ ba, ngày 31/01/2023

- 07 giờ 30 phút: Giám đốc, Phó Giám đốc Trần Văn Huấn, Đặng Văn Nhàn làm việc tại Trung tâm (cả ngày).

- 07 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Ngô Thị Linh Thy họp về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn đo đạc và tư vấn xác định giá đất cụ thể dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 (P.KT&TTĐĐ chuẩn bị nội dung và cùng dự). Địa điểm: Phòng họp số 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Ngô Thị Linh Thy làm việc tại Trung tâm.

4. Thứ tư, ngày 01/02/2023

- 08 giờ 00 phút: Giám đốc họp trao đổi việc chậm chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. Điểm tại PH1 Sở Nội vụ. 

- 07 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Trần Văn Huấn, Ngô Thị Linh Thy làm việc tại Trung tâm (cả ngày).

- 08 giờ 00 phút: Phó Giám đốc Đặng Văn Nhàn làm việc với người khiếu nại, sau đó làm việc nội bộ, trao đổi, làm rõ một số nội dung có liên quan (Phòng BT&GPMB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Tại UBND xã Tân Bình.

- 13 giờ 30 phút: Giám đốc dự buổi làm việc của Lãnh đạo tỉnh về các dự án giao thông, kè, thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Đặng Văn Nhàn làm việc tại Trung tâm.

5. Thứ năm, ngày 02/02/2023

- 08 giờ 00 phút: Giám đốc rà soát tình hình thực hiện tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án. Địa điểm: Phòng làm việc Giám đốc.

- 08 giờ 00 phút: Phó Giám đốc Trần Văn Huấn họp rà soát lại các nội dung còn vướng mắc của các dự án trên địa bàn huyện Vị Thủy (Phòng BT&GPMB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Địa điểm: Tại phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vị Thủy.

- 07 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Ngô Thị Linh Thy nghỉ phép đến hết ngày 03/02/2023.

- 08 giờ 00 phút: Phó Giám đốc Đặng Văn Nhàn về việc xem xét giải quyết đề nghị của Công ty Luật TNHH GOV & Công sự liên quan đến thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất đối với hộ Trần Thị Ngọc Thúy mua nhà ở xã hội thuộc dự án Khu Tái định cư và dân cư thương mại phục vụ cụm công nghiệp Tân Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A do Công ty cổ phần Thiên Lộc – HG làm chủ đầu tư (Phòng BT&GPMB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Địa điểm: Phòng họp số 2, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30 phút: Giám đốc họp lệ Ban Chấp hành Đảng bộ Sở. Điểm tại PH1 Sở TN&MT.

- 14 giờ 00 phút: Phó Giám đốc Đặng Văn Nhàn họp rà soát tiến độ công tác GPMB của dự án (Phòng BT&GPMB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Địa điểm: Phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 13 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Trần Văn Huấn làm việc tại Trung tâm.

6. Thứ sáu, ngày 03/02/2023

- 07 giờ 30 phút: Giám đốc dự buổi làm việc của Lãnh đạo Tỉnh nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

 - 07 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Trần Văn Huấn làm việc tại Trung tâm (cả ngày).

 - 07 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Đặng Văn Nhàn làm việc tại Trung tâm.

- 07 giờ 30 phút: Phòng Bồi thường và Giải phóng mặt bằng thay Lãnh đạo Trung tâm họp về việc khảo sát hiện trạng đất, nhà, san lắp mặt bằng của các hộ dân bị ảnh hưởng dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

- 13 giờ 30 phút: Giám đốc làm việc tại Trung tâm.

- 14 giờ 00 phút: Phó Giám đốc Đặng Văn Nhàn dự họp trao đổi với hộ Trần Văn Nương và hộ Phan Văn Tợ ảnh hưởng dự án khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh giai đoạn 1 (Phòng BT&GPMB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân xã Tân Phú Thạnh; 15 giờ 00 phút: Họp về việc gặp gỡ, trao đổi nội dung đơn của ông Nguyễn Minh Thảo (Phòng BT&GPMB chuẩn bị nội dung và cùng dự); 15 giờ 30 phút: Họp về việc gặp gỡ, trao đổi nội dung đơn của ông Đỗ Hữu Đức (Phòng BT&GPMB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Địa điểm: Tại Ban Tiếp công dân huyện Châu Thành A.

Ghi chú: Lịch làm việc hàng tuần thay giấy mời./.


Đang online: 3
Hôm nay: 4487
Đã truy cập: 1670975
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.