xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

LỊCH LÀM VIỆC của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Hưng từ ngày 30/01/2023 đến ngày 03/02/2023

Ngày 01-02-2023 - Lượt xem: 30

THỨ HAI 30/01/2023
7 giờ 30’:
+ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch: Họp sơ kết tình hình trước, trong và sau Tết
Nguyên Đán 2023. Mời các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ; Trưởng, Phó các ban,
ngành, MTTQ, các đoàn thể xã; lực lượng Công an, Quân sự; Y tế; Dân số; Hiệu trưởng
các trường; Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp các ấp. Điểm tại Hội trường UBND xã
13 giờ 30’:
+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch VHXH: Làm việc tại cơ quan.
+ Phó Chủ tịch kinh tế: Làm việc với Khu bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng.
THỨ BA 31/01/2023
7 giờ 30’:
+ Chủ tịch: Cùng Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ xây dựng các
công trình trên địa bàn xã.
+ Các Phó Chủ tịch: Làm việc tại cơ quan
13 giờ 30’:
+ Chủ tịch: Dự trực tuyến gặp mặt đầu xuân Quý Mão 2023 với Thường trực Tỉnh
ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Điểm tại Phòng họp trực tuyến Huyện
ủy.
+ Phó Chủ tịch Kinh tế: Khảo sát địa điểm khởi công cầu Bà Hưng 8 (Đầu
Ngàn) ấp Mỹ Hưng- Quyết Thắng A. Mời Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp: Mỹ Hưng và Quyết
Thắng A cùng đi.
+ Phó Chủ tịch VHXH: Làm việc tại cơ quan
THỨ TƯ 01/02/2023
7 giờ 30’:
+ Chủ tịch: Họp thành viên UBND huyện tháng 01/2023. Điểm tại Phòng họp trực
tuyến UBND huyện.
+ Các Phó Chủ tịch: Làm việc tại cơ quan
13 giờ 30’:
+ Chủ tịch: Thăm nhập gia đình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2023.
+ Phó Chủ tịch Kinh tế: Họp đối chiếu bảng điểm Chiến dịch Giao thông nông
thôn- Thuỷ lợi và Bảo vệ môi trường nông thôn năm 2022.
+ Phó Chủ tịch VHXH: Làm việc tại cơ quan.
THỨ NĂM 02/02/2023
7 giờ 30’:
+ Chủ tịch: Làm việc tại cơ quan.
+ Phó Chủ tịch Kinh tế: Khảo sát địa điểm khởi công cầu Bà Hưng 8 (Đầu
Ngàn) ấp Mỹ Hưng- Quyết Thắng A.
+ Phó Chủ tịch VHXH: Làm việc tại cơ quan (Cả ngày)
11 giờ 30’:
+ Chủ tịch: Dự Lễ khởi công cầu Bà Hưng 8 (Đầu Ngàn) ấp Mỹ Hưng- Quyết
Thắng A. Mời Thường trực Đảng uỷ- HĐND- UBND- Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã;
Trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 02 ấp: Mỹ Hưng và
Quyết Thắng A. Điểm tại khu vực cầu Bà Hưng 8 (Đầu Ngàn) ấp Mỹ Hưng- Quyết
Thắng A.
13 giờ 30’:
+ Chủ tịch: Làm việc tại cơ quan.
+ Phó Chủ tịch kinh tế: Làm việc Ban quản lý Mô hình sinh kế. Mời Chủ tịch
Hội Nông dân, Chủ tịch Hội LHPN, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Điểm tại Hội
trường UBND xã.
THỨ SÁU 03/02/2023
7 giờ 30’:
+ Chủ tịch: Cùng Hội đồng NVQS xã kiểm tra tình hình thanh niên chuẩn bị
nhập ngũ năm 2023 ở các ấp (Cả ngày).
+ Phó Chủ tịch kinh tế: Dự Hội nghị sơ kết 02 năm (2021 – 2022) triển khai thực
hiện Đề án Hậu Giang Xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Điểm tại Hội
trường UBND tỉnh.
+ Phó Chủ tịch VHXH: Làm việc tại cơ quan (Cả ngày)
13 giờ 30’:
+ Phó Chủ tịch Kinh tế: Làm việc Chi uỷ ấp Quyết Thắng A
 


Đang online: 5
Hôm nay: 3730
Đã truy cập: 1675153
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.