xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ LÃNH ĐẠO CÁC BAN HĐND THÀNH PHỐ (TỪ NGÀY 23 ĐẾN NGÀY 29/5/2022)

Ngày 22-05-2022 - Lượt xem: 10

THỨ HAI

23/5/2022

- 6 giờ 30, Phó Chủ tịch dự hội ý cùng Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy. (Tại Nhà ăn Hội trường TTHC thành phố).

07 giờ 30: Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan

07 giờ 30 Phó Trưởng Ban Kinh tế xã hội HĐND đi học lớp sỹ quan dự bị (suốt tuần) Tại Trung đoàn 114

13 giờ 30: Phó Chủ tịch dự sơ kết công tác thực hiện chiến dịch GT-TL-TC , xây dựng con đường đẹp 2022 xã Tân Tiến

13 giờ 30: Phó ban Pháp chế HĐND làn việc taiọ cơ quan

THỨ BA

24/5/2022

07 giờ 30: Phó chủ tịch và Phó Ban Pháp chế HĐND tiếp công dân tại Trụ sở tiếp côpng dân thành phố.

13 giờ 30: Phó chủ tịch và Phó Ban Pháp chế HĐND tiếp công dân tại Trụ sở tiếp côpng dân thành phố.

THỨ TƯ

25/5/2022

07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND tiếp xúc cử tri xã Tân Tiến. (theo lịch của TT HĐND  xã

07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND giám sát Nhà Tạm giữ của Công an thành phố

13 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phường I và xã Hoả Tiến trong khu vực phòng thủ năm 2022. Điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự thành phố. 

13 giờ 30 Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tiếp xúc cử tri xã Hoả Tiến (theo lịch của TT HĐND xã)

THỨ NĂM

26/5/2022

07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND tiếp xúc cử tri xã Tân Tiến. (theo lịch của TT HĐND xã)

07 giờ 30 Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tiếp xúc cử tri xã Hoả Tiến (theo lịch của TT HĐND xã)

-13 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND  dự Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy.

13 giờ 30 Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND dự họp đoàn công tác liên ngành giải quyết KNTC  (tại Trụ sở tiếp công dân thành phố)

THỨ SÁU

27/5/2022

- 8 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND họp Ban Thường vụ Thành uỷ.  Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ.

07 giờ 30 Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tiếp xúc cử tri xã Hoả Tiến (theo lịch của TT HĐND xã)

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND dự họp thảo luận cho ý kiến phương án trang trí hai bên Công viên Xà No. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. 

-13 giờ 30 Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tiếp xúc cử tri xã Hoả Tiến (theo lịch của TT HĐND xã)

THỨ BẢY

28/5/2022

07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND tiếp xúc cử tri xã Tân Tiến. (theo lịch của TT HĐND xã)

07 giờ 30 Phó Trưởng Ban Pháp chế, Phó Trưởng Ban KTXH  HĐND tiếp xúc cử tri xã Hoả Tiến (theo lịch của TT HĐND xã)

13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND tiếp xúc cử tri xã Tân Tiến. (theo lịch của TT HĐND xã)

13 giờ 30: Phó Trưởng Ban Pháp chế, Phó Trưởng Ban KTXH  HĐND tiếp xúc cử tri xã Hoả Tiến (theo lịch của TT HĐND xã)

CHỦ NHẬT

29/5/2022

07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND tiếp xúc cử tri xã Tân Tiến. (theo lịch của TT HĐND xã)

07 giờ 30 Phó Trưởng Ban KTXH  HĐND tiếp xúc cử tri xã Hoả Tiến (theo lịch của TT HĐND xã)

13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND tiếp xúc cử tri xã Tân Tiến. (theo lịch của TT HĐND xã)

13 giờ 30: Phó Trưởng Ban KTXH  HĐND tiếp xúc cử tri xã Hoả Tiến (theo lịch của TT HĐND xã)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LLV Cua Thuong Truc HĐND TP tu 23 den 28-5-2022.docx_20220522194324.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 3248
Đã truy cập: 551778
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.