xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (TỪ NGÀY 30/01/2023 ĐẾN 03/02/2023) Điều chỉnh lần 2

Ngày 01-02-2023 - Lượt xem: 49

THỨ HAI (30.01)

- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan.

THỨ BA (31.01)

- 7 giờ 00’: Đc Ngữ, Hạnh làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’: Đ/c Cảnh dự lễ ra quân hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng xã Tân Hòa, H. Châu Thành A.

- 13 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ (01.02)

- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Đc Ngữ, Hạnh kiểm tra thực tế vị trí đề nghị cấp phép môi trường Chùa Trường Pháp, xã Trường Long A, H. Châu Thành A (đc Linh chuẩn bị nội dung, giấy mời).

- 13 giờ 00’: Đc Cảnh làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM (02.02)

- 7 giờ 00’: Đc Cảnh làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ 00’: Đc Ngữ, Hạnh họp Hội đồng thẩm định cấp Giấy phép môi trường của dự án “Chùa Trường Pháp”, Phòng họp Chi cục BVMT (đc Linh chuẩn bị nội dung, giấy mời).

- 14 giờ 30’: Đc Ngữ họp hội đồng nâng lương trước hạn năm 2022.

- 15 giờ 30’: Đc Ngữ họp lệ BCH Đảng bộ Sở. Điểm tại PH1 Sở TNMT.

- 13 giờ 00’: Đc Cảnh; Hạnh làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU (03.02)

- 7 giờ 00’: Đc Ngữ; Hạnh dự Hội nghị sơ kết 02 năm (2021 – 2022) triển khai thực hiện Đề án Hậu Giang Xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (đc Toàn chuẩn bị tài liệu, giấy mời).

- 7 giờ 00’: Đc Cảnh làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00, Đc Hạnh dự buổi làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực Trương Cảnh Tuyên về dự án Nhà máy rác thải Hòa An. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.


Đang online: 2
Hôm nay: 4568
Đã truy cập: 1671056
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.