xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (TỪ NGÀY 28/11/2022 ĐẾN 02/12/2022)

Ngày 26-11-2022 - Lượt xem: 83

THỨ HAI (28.11)

- 7 giờ 00;’ Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00’: Đc Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan.

THỨ BA (29.11)

- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan.

- 10 giờ 00’, Đc Ngữ họp đánh giá, phân loại công chức BGĐ. Điểm tại PH1 Sở TNMT.

- 13 giờ 30’: Đc Ngữ họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Tài nguyên và Môi trường về đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn năm 2022 của các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở và Phòng TNMT các huyện, TX, TP. Điểm tại phòng họp 1 Sở.

- 13 giờ 00’: Đc Cảnh, Hạnh làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ (30.11)

- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ 00’: Đc Ngữ dự buổi làm việc của Chủ tịch thông qua báo cáo dự thảo Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan;

- 13 giờ 30’: Đc Ngữ họp đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2022 (PH1 sở).

- 14 giờ 30’: Đc Ngữ họp xếp loại đảng viên năm 2022 (PH1 Sở).

THỨ NĂM (01.12)

- 7 giờ 00’: Đc Cảnh làm việc tại cơ quan

- 7 giờ 30’: Đc Ngữ, Hạnh họp đoàn kiểm tra cấp phép môi trường Công ty CP Dược HG.

- 13 giờ 00’: Đc Cảnh làm việc tại cơ quan

- 13 giờ 30’: Đc Ngữ, Đc Hạnh kiểm tra thực tế TTYT huyện Châu Thành A để làm cơ sở họp HĐ cấp phép môi trường.

 THỨ SÁU (02.12)

- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan

- 13 giờ 30’: Đc Ngữ họp họp kiểm điểm tập thể Đảng ủy, cá nhân UV BCH năm 2022 (Phòng họp 1 sở).

- 13 giờ 00’: Đc Cảnh, Hạnh làm việc tại cơ quan


Đang online: 5
Hôm nay: 897
Đã truy cập: 1382767
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.