xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (TỪ NGÀY 20/6/2022 ĐẾN 24/6/2022)

Ngày 20-06-2022 - Lượt xem: 4

THỨ HAI (20.6)

- 7 giờ 30’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan

THỨ BA (21.6)

- 7 giờ 30’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan

- 13 giờ 30’: Đ/c Ngữ họp về việc thành lập đoàn hội thao ngành (PH1).

- 13 giờ 00: đc Cảnh, Hạnh làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ (22.6)

- 7 giờ 30’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00’: Đ/c Cảnh, Hạnh  làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’, Đ/c Ngữ, Liểu họp ĐTM dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Cụm Công nghiệp Phú Hữu A giai đoạn 3 (PH1).

THỨ NĂM (23.6)

- 07 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục  làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ 00’ Đ/c Ngữ, Hợp họp ĐTM dự án Khu tái định cư Đông Phú phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu (PH1).

- 13 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục  làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU (24.6)

-  7 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục  làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan.


Đang online: 2
Hôm nay: 127
Đã truy cập: 668240
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.