xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (TỪ NGÀY 16/01/2023 ĐẾN 31/01/2023) Điều chỉnh lần 1

Ngày 19-01-2023 - Lượt xem: 51

THỨ HAI (16.01) - NHẰM NGÀY 25/12 ÂM LỊCH

- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan.

THỨ BA (17.01) - NHẰM NGÀY 26/12 ÂM LỊCH

- 8 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục, đảng viên dự Hội nghị Tổng kết công tác Đảng và Chính quyền năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục họp giao ban với Ban Giám đốc, điểm tại PH 1 sở.

THỨ TƯ (18.01) - NHẰM NGÀY 27/12 ÂM LỊCH

- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM (19.01) - NHẰM NGÀY 28/12 ÂM LỊCH

- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU (20.01) - NHẰM NGÀY 29 TẾT

- Nghỉ tết,

- 7 giờ 00’: Đc Phượng An trực tết.

THỨ BẢY (21.01) - NHẰM NGÀY 30 TẾT

- Nghỉ tết,

- 7 giờ 00’: Đc Ngữ, Hiếu trực tết

- 20 giờ 10’, Đc Ngữ dự Chương trình Lễ hội giao thừa chào mừng Xuân Quý Mão 2023. Điểm tại Quảng trường Hòa Bình

CHỦ NHẬT (22.01) - NHẰM NGÀY MÙNG 1 TẾT

- Nghỉ tết,

- 7 giờ 00’: Đc Hạnh, Toàn trực tết

THỨ HAI (23.01) - NHẰM NGÀY MÙNG 2 TẾT

- Nghỉ tết,

- 7 giờ 00’: Đc Cảnh, Hiếu trực tết

THỨ BA (24.01) - NHẰM NGÀY MÙNG 3 TẾT

- Nghỉ tết,

- 7 giờ 00’: Đc Liễu, Hợp trực tết

THỨ TƯ (25.01) - NHẰM NGÀY MÙNG 4 TẾT

- Nghỉ tết,

- 7 giờ 00’: Đc Diễm trực tết

THỨ NĂM (26.01) - NHẰM NGÀY MÙNG 5 TẾT

- Nghỉ tết,

- 7 giờ 00’: Đc Linh trực tết

THỨ SÁU (27.01)

- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan

- 13 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan

THỨ HAI (30.01)

- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan

- 13 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan

THỨ BA (31.01)

- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan

- 13 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan


Đang online: 2
Hôm nay: 4552
Đã truy cập: 1671040
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.