xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (TỪ NGÀY 15/8/2022 ĐẾN 19/8/2022)

Ngày 14-08-2022 - Lượt xem: 52

THỨ HAI (15.8)

- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ 30’: Đc Ngữ, Cảnh, Huyền dự làm việc với BTV, BGĐ theo lịch Sở (PH2 Sở);

- 13 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan.

- 15 giờ 30': Đc Ngữ họp Ban Chấp hành công đoàn. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở TNMT

THỨ BA (16.8)

- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ 00’: Đc Ngữ; Đc Hạnh, Toàn tham gia Đoàn giám sát việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường đối với dự án Cải tại, nâng cấp, mở rộng trung tâm thương mại Nàng Mau, huyện Vị Thủy

- 13h00’ Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Đc Ngữ, Hạnh dự triển khai các Quyết định bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở TNMT.

THỨ TƯ (17.8)

- 7 giờ 00’: Đc Cảnh làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ 00’: Đc Ngữ dự buổi làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Trương Cảnh Tuyên thông qua Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (theo lịch Sở).

- 13 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM (18.8)

- 7 giờ 00’:  Đc Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU (19.8)

- 7 giờ 30’: Đc Ngữ; Huyền khảo sát tình hình thực hiện tiêu chí môi trường ở các xã Nông thôn mới huyện Châu Thành

- 13 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan.


Đang online: 5
Hôm nay: 1735
Đã truy cập: 835203
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.