xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (TỪ NGÀY 04/7/2022 ĐẾN 08/7/2022)

Ngày 03-07-2022 - Lượt xem: 16

THỨ HAI (04.7)

- 6 giờ 45’: Đc Ngữ dự chào cờ tại Sở;

- 7 giờ 00’: Toàn thể công chức Chi cục dự chào cờ tại Chi cục Bảo vệ môi trường;

- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Lãnh đạo Chi cục họp góp ý hợp phần Quy hoạch Môi trường trong Quy hoạch tỉnh (đc Hợp chuẩn bị nội dung, các đc Toàn, An, Liễu cùng dự).

THỨ BA (05.7)

- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan

- 7h30’: Đ/c Ngữ dự Kỳ họp thứ Chín (kỳ họp giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’: Đc Hạnh kiểm tra mô hình thu gom phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Ngã Bảy (cả ngày).

- 13 giờ 00: đc Ngữ, Hạnh làm việc tại cơ quan.

- 16 giờ 00’: Đ/c Ngữ họp BCH Đảng bộ.

THỨ TƯ (06.7)

- 7 giờ 30’: Lãnh đạo Chi cục họp góp ý nội dung đề án kiểm soát ô nhiễm than củi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (các đc Toàn, An, Liễu, Hợp cùng dự).

- 13 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM (07.7)

- 07 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục  làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Đ/c Ngữ, Hạnh, Toàn họp giải quyết hồ sơ cấp phép môi trường của Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy. Điểm tại Phòng họp Chi cục BVMT (PH Chi cục).

- 13 giờ 00’: Đc Cảnh làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU (08.7)

-  7 giờ 00’: Lãnh đạo Chi cục  làm việc tại cơ quan.

- 13h30 Đc Ngữ, Hạnh, An họp Tổ thẩm định cấp Giấy phép môi trường của dự án “Đầu tư lò hơi cung cấp cho dự án Massan Hậu Giang”. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở TNMT (đc An chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 00’: Đc Cảnh làm việc tại cơ quan.


Đang online: 3
Hôm nay: 1017
Đã truy cập: 708396
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.