xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HẬU GIANG TỪ NGÀY 26.11.2022 ĐẾN NGÀY 02.1.2022

Ngày 26-11-2022 - Lượt xem: 90

THÔNG BÁO

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ

MÔI TRƯỜNG TỈNH HẬU GIANG TỪ NGÀY 26.11.2022 ĐẾN NGÀY 02.1.2022

(ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG LẦN 2)

THỨ HAI (28.11)

- 07 giờ 00’, Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng làm việc tại đơn vị (cả ngày).

THỨ BA (29.11)

- 08 giờ 00’, Chánh Văn phòng cùng dự họp đánh giá, phân loại công chức BGĐ. Điểm tại PH1 Sở TNMT.

- 08 giờ 00’, Phó Chánh Văn phòng Mã Hiếu Trung dự họp chấm điểm chỉ số CCHC trên địa bàn tỉnh năm 2022 (Nguyễn Thanh Thảo cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 07 giờ 00’, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn So làm việc tại đơn vị (cả ngày).

- 13 giờ 30’, Chánh Văn phòng dự họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Tài nguyên và Môi trường về đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn năm 2022 của các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở và Phòng TNMT các huyện, TX, TP. Điểm tại PH1 Sở TNMT.

THỨ TƯ (30.11)

- 07 giờ 00’, Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng làm việc tại đơn vị.

- 13 giờ 30’, Chánh Văn phòng dự họp đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2022. Điểm tại PH1 Sở TNMT (Nguyễn Thúy An chuẩn bị nội dung, tài liệu và cùng dự).

- 14 giờ 30’, Chánh Văn phòng họp xếp loại đảng viên năm 2022. Điểm tại PH1 Sở TNMT (Nguyễn Thúy An chuẩn bị nội dung, tài liệu và cùng dự).

- 13 giờ 00’, các Phó Chánh Văn phòng Mã Hiếu Trung làm việc tại đơn vị.

THỨ NĂM (01.12)

- 07 giờ 00’, Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng làm việc tại đơn vị (cả ngày).

THỨ SÁU (25.11)

- 07 giờ 00’, Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng làm việc tại đơn vị.

- 13 giờ 30’, Chánh Văn phòng dự họp kiểm điểm tập thể Đảng ủy, cá nhân UV BCH năm 2022. Điểm tại PH1 Sở TNMT.

- 13 giờ 00’, Các Phó Chánh Văn phòng làm việc tại đơn vị.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. VP. 28-02.12.22.docx_20221126100538.docx

Tin cùng chuyên mục

Đang online: 4
Hôm nay: 781
Đã truy cập: 1382651
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.