xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HẬU GIANG TỪ NGÀY 05.12.2022 ĐẾN NGÀY 09.12.2022 (ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG LẦN 1)

Ngày 07-12-2022 - Lượt xem: 75

THỨ HAI (05.12)

- 07 giờ 00’, Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng dự chào cờ đầu tháng. Điểm tại Hội trường Sở TNMT.

- Chánh Văn phòng dự tập huấn tại Sở Nội vụ. Thúy An cùng dự.

- 08 giờ 00’, Các Phó chánh Văn phòng dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII của Đảng. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (cả ngày).

- 18 giờ 00’, Chánh Văn phòng dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ thông qua kết quả kiểm điểm, đánh giá chất lượng tập thể, cá nhân năm 2022 (Thúy An chuẩn bị nội dung, cùng dự). Điểm tại PH1 Sở.

THỨ BA (06.12)

- 08 giờ 00’, Chánh Văn phòng, các Phó chánh Văn phòng dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII của Đảng. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (cả ngày).

- 15 giờ 00’, Phó Chánh Văn phòng Mã Hiếu Trung dự họp rà soát, giải quyết các vướng mắc liên quan các hợp đồng thi công dự án Tổng thể. Điểm tại PH1 Sở TNMT.

THỨ TƯ (07.12)

- 08 giờ 00’, Chánh Văn phòng, các Phó chánh Văn phòng dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII của Đảng. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ 00’, Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng làm việc tại đơn vị.

THỨ NĂM (08.12)

- 07 giờ 00’, Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng làm việc tại đơn vị (cả ngày).

THỨ SÁU (09.12)

- 07 giờ 30’, Chánh Văn phòng dự họp tiếp Đoàn kiểm tra cải cách hành chính và công vụ; dân vận chính quyền; dân chủ cơ quan (tiêu chí dân vận theo Quyết định 1329/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh. Điểm tại PH1 STMT.

- 07 giờ 00’, Các Phó chánh Văn phòng làm việc tại đơn vị.

- 13 giờ 00’, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn So thi kết thúc lớp bồi dưỡng quản lý cấp Sở tại Trường Chính trị tỉnh.

- 13 giờ 00’, Phó Chánh Văn phòng Mã Hiếu Trung làm việc tại đơn vị.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. VP.05-09.12.22.L1docx.docx_20221207083343.docx

Tin cùng chuyên mục

Đang online: 3
Hôm nay: 599
Đã truy cập: 1625712
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.